NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkgelegenheid in de Belgische havens groeit het derde jaar op rij, toegevoegde waarde kent echter een terugval.

Uit een eerste raming blijkt dat de werkgelegenheid in de Belgische havens in 2018 groeide met 1,2%, dit door een sterke toename in de havengebonden activiteitstakken. Elke haven uitgenomen de haven van Brussel creëerde bijkomende jobs. De toegevoegde waarde liep evenwel terug met 2,7% in vergelijking met het recordjaar 2017. Verklarende factoren zijn eerder zichtbaar in het niet-maritieme luik.

Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de Belgische havens, publiceert de Nationale Bank sedert 2006 jaarlijks een flashraming.

De toegevoegde waarde van alle Belgische havens samen liep in 2018 terug met 2,7% in vergelijking met het recordjaar 2017. De daling was vooral zichtbaar in de niet-maritieme cluster van de havens van Luik en Antwerpen. In beide havens werd de energiesector negatief beïnvloed door de lagere beschikbaarheid van het nucleaire productiepark. In de haven van Antwerpen hadden de raffinaderijen bovendien af te rekenen met gedaalde raffinagemarges. Ook in het niet-maritieme luik van de binnenhaven van Brussel was vooral een terugval van de toegevoegde waarde waar te nemen in de ‘overige logistieke diensten’. In de havens van Gent en Oostende werd daarentegen meer toegevoegde waarde gerealiseerd. De toename in Gent was te danken aan de handel en de automobielsector. De haven van Oostende kende vooral een groei in de baggersector en de metaalverwerkende nijverheid. In Zeebrugge bleef de toegevoegde waarde vrijwel ongewijzigd.

De werkgelegenheid in de Belgische havens groeide in 2018 met 1,2%, een toename die vooral werd gevoed door extra jobs in de maritieme cluster, meer bepaald in de goederenbehandeling. Elke haven, met uitzondering van Brussel, creëerde bijkomende banen. In de haven van Antwerpen nam het aantal arbeidsplaatsen ook toe in de chemische nijverheid en de ‘overige logistieke diensten’. In de haven van Gent steeg de werkgelegenheid in de automobielsector. In de haven van Zeebrugge was dit dan weer voornamelijk het geval in de sectoren ‘scheepsagenten en expediteurs’ en wegtransport. In de haven van Luik groeide het aantal jobs in de metaalverwerkende nijverheid. Deze laatste sector, alsook de ‘overige logistieke diensten’, zorgden voor extra werkgelegenheid in de haven van Oostende.

Evolutie goederenstromen

Het goederenverkeer steeg in elke Belgische haven in 2018. Het groeigemiddelde van alle havens samen bedroeg +4, %. De haven van Antwerpen noteerde voor het zesde jaar op rij een record aan overgeslagen goederen, dankzij de goederensoorten containers en vloeibare bulk (petroleumproducten en chemicaliën). De goederenoverslag in de haven van Zeebrugge hernam zich door een duidelijk herstel van de LNG-overslag, terwijl het RoRo-verkeer in deze kusthaven bleef toenemen. In de haven van Oostende zorgde droge bulk – de belangrijkste goederensoort – voor het beste resultaat in de afgelopen vijf jaar. De haven van Brussel boekte een nieuw overslagrecord door de modal shift van werfgrond van de weg naar de waterweg en door meer behandelde containers. De groei van de goederenoverslag in de havens van Gent en Luik was eerder beperkt.

Bron : NBB – De cijfers met betrekking tot het jaar 2018 zijn ramingen aan de hand van statistische technieken, in afwachting van de meer definitieve cijfers die in het voorjaar van 2020 in de jaarlijkse havenmonitor zullen verschijnen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.