NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkgevers kunnen Afghaanse vluchtelingen tewerkstellen.

De eerste Afghaanse vluchtelingen komen ondertussen aan in ons land, en binnenkort komt er mogelijk nog een grotere vluchtelingenstroom op gang. Vermoedelijk willen ook Belgische werkgevers deze mensen dan ondersteunen door hen – waar mogelijk – tewerkstelling aan te bieden. Maar hoe zit dat precies in mekaar?

Matthias Debruyckere, juridisch expert bij hr-dienstengroep Liantis, licht toe: “Voorlopig blijven de normale procedures van toepassing in alle regio’s van ons land. Dat wil zeggen dat Afghaanse, erkende vluchtelingen hier zonder tewerstellingstoelating mogen werken. Ook Afghaanse asielzoekers die een asielaanvraag gedaan hebben en van wie de aanvraag nog in behandeling is (in het bezit van een Attest van Immatriculatie model A of een Bijlage 35 tijdens hun beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) mogen hier zonder tewerkstellingstoelating werken. Normaal gezien geldt er in dat laatste geval een wachtperiode van 4 maanden vanaf het indienen van hun asielaanvraag, maar mogelijk beslist de overheid nog dat deze periode tijdelijk vervalt.”

Goede voorbereiding cruciaal

Maar is het altijd zo ‘simpel’ om als werkgever een asielzoeker of vluchteling aan te werven? “Natuurlijk zijn er enkele zaken waar je het best rekening mee houdt. Denk maar aan de mogelijke taalbarrière, de praktische organisatie op de werkvloer, de betrokkenheid van andere collega’s… Bovendien zijn er voor bepaalde functies ook specifieke diploma’s nodig, dus eventueel moet de persoon zijn of haar buitenlands diploma ook eerst laten erkennen. Kortom: als werkgever bereid je je hier dus het best goed op voor, maar met een goede voorbereiding kan dit een win-winsituatie betekenen voor zowel de werkzoekende vluchteling of asielzoeker én de werkgever”, besluit Matthias Debruyckere.

Bron: Liantis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.