NL | FR | LU
Peoplesphere

Zorgsector: meer dan vier op vijf verpleegkundigen voelt zich gewaardeerd… door patiënten!

Een ruime meerderheid onder Belgische verpleegkundigen voelt zich sterk gewaardeerd in hun werk, zo blijkt uit een bevraging door het medische rekruteringsbureau Express Medical ter gelegenheid van de Dag van de Verpleegkundige (12 mei). Maar liefst vier op de vijf voelt zich in hun werk erkend door hun patiënten. Ook directies weten hun verplegend personeel te waarderen, maar hier is nog ruimte voor verbetering.

Een positief signaal is in ieder geval dat een meerderheid van de verpleegkundigen zegt zich gewaardeerd te voelen in de dagelijkse uitoefening van hun job. Verpleegkundigen halen duidelijk veel voldoening uit hun job: meer dan vier op de vijf (81,2%) zegt zich gewaardeerd te voelen door hun patiënten. Eén op twee zegt zich ook erkend te voelen in hun werk door hun directie (46,5%).

Kortom: een meerderheid van verpleegkundigen geeft aan zich gewaardeerd te voelen, maar directies hebben hier nog ruimte voor verbetering. Pascale Vanrillaer, General Manager bij Express Medical, benadrukt dat verpleegkundigen die zich beter in hun vel voelen ook beter presteren en langer in de sector blijven: “We weten uit ervaring dat het belangrijk is dat verpleegkundigen zich elke dag opnieuw gewaardeerd voelen. Het is daarom hoopgevend om te zien dat nagenoeg alle verpleegkundigen een sterk gevoel van erkenning overhouden aan hun contact met patiënten. Toch stellen we vast dat er op vlak van waardering door directies nog ruimte voor verbetering is. We moedigen ook hen daarom aan om hier aandacht aan te blijven schenken. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook patiënten baten bij verpleegkundigen die zich goed voelen in hun job”.

‘Kloof tussen opleiding en werk leidt tot mindere waardering’

Opvallend is dat oudere verpleegkundigen zich gemiddeld beter erkend voelen in hun werk dan jongere collega’s. Die laatsten voelen zich in het algemeen minder gewaardeerd– zowel door patiënten als door de directie. ‘Slechts’ zes op de tien (65,2%) verpleegkundigen jonger dan 34 jaar voelt zich bijvoorbeeld goed tot zeer goed gewaardeerd door hun patiënten. Bij 55-plussers is dit bij negen op de tien (89,0%) verpleegkundigen het geval.

Ook bij erkenning door de directie zien we duidelijke verschillen tussen jongere en meer oudere verpleegkundigen. Bijna zes op de tien ouder dan 55 zegt zich erkend te voelen door hun directie. Bij verpleegkundigen die aan de start van hun carrière staan, daalt dit aandeel naar vier op de tien (40,5%).

“Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de verwachtingen van jongere verpleegkundigen anders zijn dan die van hun meer ervaren collega’s”, merkt Pascale Vanrillaer op. “Pas afgestudeerden botsen vaak op een kloof tussen hun verwachtingen van het beroep en de realiteit. Verpleegkundigen worden bijvoorbeeld vaak gevraagd ook werk van zorgkundigen op zich te nemen of zich te ontfermen over administratieve taken. Die kloof tussen opleiding en werk leidt vaak tot een gevoel van mindere waardering op de werkvloer. Een betere invulling van de taken van een basisverpleegkundige zou alvast een grote stap vooruit zijn.”

Impact hervorming opleiding Verpleegkundige onduidelijk

Express Medical peilde in de bevraging ook naar de verwachte impact van de hervorming van de opleiding Verpleegkundige op de erkenning van het beroep. Sinds 2016 werd die opleiding hervormd tot een vierjarig traject, in vergelijking met drie jaar voordien. Tijdens het academiejaar 2019-2020 wordt dit vierde jaar voor het eerst ingevuld, voor studenten die in 2016 met hun opleiding startten.

Verpleegkundigen verwachten evenwel niet dat de hervormde opleiding veel zal veranderen aan de erkenning van het beroep door het brede publiek. Drie op de tien denkt dat de hervorming een negatieve impact zal hebben op de waardering van het beroep (27,1%). Eén op twee (47,8%) verpleegkundigen verwacht dan weer dat de hervorming helemaal geen impact zal hebben op vlak van erkenning. Slechts één op de tien (11,5%) denkt dat de hervorming positieve gevolgen zal hebben voor de erkenning van hun werk.

“De zorgsector kampt vandaag niet alleen met een instroomprobleem, maar vooral met een retentieprobleem. Verpleegkundigen die zich niet gewaardeerd voelen, zullen sneller geneigd zijn om hun rug te keren naar de sector. Zo verliezen we veel potentieel. Een hoge werkdruk en administratieve taken die op hun schouders terechtkomen, halen de waardering van verpleegkundigen en hun welzijn op de werkvloer onderuit. Wie de kwaliteit van zorgverlening wil garanderen, mag daarom de erkenning van verpleegkundigen niet uit het oog verliezen”, besluit Pascale Vanrillaer van Express Medical.

Bron : de enquête van Express Medical werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox. Eind april bevroeg het bureau een representatieve steekproef van 200 Belgische verpleegkundigen naar hun welbehagen op de werkvloer.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.