NL | FR | LU
Peoplesphere

Résultats pour le tag: ‘opleiding’

Iedereen kan bijleren! Sectorfondsen willen betaalbaar en toegankelijk leren voor elke leeftijd.

Levenslang leren is niet alleen weggelegd voor mensen die al heel wat jaren werken en willen bijblijven in hun vakgebied. Bijleren begint al bij de start van de professionele loopbaan. Beginner of ervaren, iedereen kan bijleren: dat is de kernboodschap van de hernieuwde campagne ‘Iedereen kan bijleren’ van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de 39 sectorfondsen. Lezen

Editoriaal – Opleiding en regelgeving zijn geen goede vrienden (en dit is niet alleen een kwestie van ondernemersvrijheid).

Wie zei dat we niet langer in staat zijn om consensus te bereiken in onze samenleving? De federale regering heeft dit huzarenstukje nog maar eens geflikt door de invoering van de Federale Leerrekening erdoor te drukken en zo unaniem verzet te winnen tegen een nieuwe maatregel om de administratieve complexiteit te verminderen. Een aantal zaken die centraal staan in onze organisaties (maatschappelijke verantwoordelijkheid, gendergelijkheid en dus het ontwikkelen van vaardigheden, etc.) passen niet binnen de beperkingen van een overvloed aan regels. Deze botsen met de vrijheid van ondernemerschap en de steeds grotere behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In dit geval worden we belaagd door wetten die niet uitvoerbaar zijn. Dus wat doen we? Lezen

Naar een versterkte inzet en grotere benutting van beroepskwalificaties in Vlaanderen.

Beroepskwalificaties omschrijven welke competenties juist nodig zijn om een beroep uit te oefenen en zijn opgesteld door het werkveld. Daar zit de kracht van de beroepskwalificaties. Ze zijn bepalend voor de inhoud van studierichtingen en opleidingen. Door hun inschaling in de Vlaamse Kwalificatiestructuur zijn beroepskwalificaties daarnaast ook een erkend leerbewijs dat onderwijsverstrekkers en vormingsorganisaties van sectoren en ondernemingen kunnen uitreiken. Lezen

Resultaten HR Barometer 2024 – Bedrijven focussen nog te vaak op functies in plaats van vaardigheden op vlak van personeelsplanning.

Opleiding en ontwikkeling blijken, naast selectie en rekrutering, voor Belgische bedrijven de absolute topprioriteit op vlak van personeelsbeleid. Het blijft een aanhoudende uitdaging om de juiste mensen te vinden en hen de mogelijkheid te bieden om te blijven ontwikkelen. Maar bedrijven pakken hun personeelsplanning nog te weinig strategisch en op lange termijn aan. Het nadenken over toekomstige noden, vraag en aanbod als gevolg van bedrijfsinterne veranderingen of externe evoluties gebeurt eerder ad-hoc . Acties zijn vooral gericht op het wegwerken van tekorten, en de focus ligt op afgelijnde functies eerder dan flexibel inzetbare vaardigheden. Complexiteit en een gevoel niet de juiste skills te hebben, remmen HR-departementen af om actie te ondernemen rond strategische personeelsplanning. Lezen

Terug Naar Werk-fonds: Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken.

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan. In aanvulling op het Terug Naar Werk–fonds, dat vanaf 1 april van start gaat, lanceert Federgon in dit kader het guide me-platform. Guide me bundelt alle relevante private dienstverlening die kan helpen doorheen de belangrijke momenten van een loopbaan, zoals een begeleiding naar werk na een periode van ziekte of het vinden van een nieuwe uitdaging na ontslag. Lezen

Problematiek op de werkvloer en in het onderwijs: talenkennis bedienden laatste acht jaar in dalende lijn.

De professionele taalvaardigheid in België toont een zorgwekkende trend. De kennis van het Frans, Engels of Nederlands als tweede taal gaat gevoelig achteruit in ons land. De kennis van het Frans bij Nederlandstalige Belgen neemt af, Franstalige Belgen tekenen lagere scores op voor het Nederlands en algemeen zakt de kennis van het Engels. “We verliezen met onze taalvaardigheid een cruciaal exportproduct,” waarschuwt Linda Cappelle, CEO van Bright Plus. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.