NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid op laagste peil in 26 jaar.

Het Brussels Gewest telt eind april 86.931 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,5%, de laagste werkloosheidsgraad voor de maand april in 26 jaar. Deze 54e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.436 personen tegenover 2018 (-2,7%). In vergelijking met april 2014 is het aantal werkzoekenden met 22.400 personen gedaald, een verschil van 20,5% in 5 jaar tijd.

Met een 71e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 21%. Brussel telt 8.064 jonge werkzoekenden, hetzij 696 minder dan vorig jaar (-7,9%). Sinds 2014 is het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in Brussel gedaald met 39% (-5.162).

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind april 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,5% (14,9% voor de mannen en 16,2% voor de vrouwen). In april 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,9%.

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de beroepsbevolking, die wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind april 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.931 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.436 personen (-2,7%) op jaarbasis.

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand april 8.497 personen (6.912 herinschrijvingen en 1.585 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 11.053 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 2.556 personen (-2,9%).

Het Brussels Gewest telt 59.102 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.209 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.620 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.931 ingeschreven NWWZ in april 2019 waren er 12.498 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,4% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.064 jonge NWWZ, zijn er 1.921 gebruikers van het OCMW, hetzij 23,8%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -3,0%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-240 personen, -5,4%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 1,5%.

Er zijn 8.064 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 651 eenheden (-7,5%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 696 NWWZ, ofwel -7,9%) in vergelijking met april 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 22,9% in april 2018 gedaald tot 21,0% in april 2019, wat dus een daling betekent van 1,9 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand april 2019 heeft Actiris in totaal 21.321 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 7.544.

In april 2019 kwamen 3.010 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 97 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.511 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 447 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in april 2019 heeft Actiris 786 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 1,5% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.