NL | FR | LU
Peoplesphere

De Vlaamse werkloosheid krimpt sinds augustus 2015.

De werkloosheidscijfers van april 2019 zijn gepubliceerd : eind april telt Vlaanderen 180.345 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis daalt de Vlaamse werkloosheid met 12.419 eenheden of 6,4%. Het dalingsritme vertraagt de voorbije maanden, in het bijzonder bij de mannen.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,3% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 5,0%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 15,2% en de groep ‘Andere’ voor 13,5%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij ‘Andere’ geteld. De WZUA’s en de BIT-jongeren dalen met respectievelijk 8,9% en 11,9%. De groep ‘Andere’ (-0,1%) maakt een pas op de plaats terwijl de vrij ingeschreven werkzoekenden (+1,6%) licht hoger noteren.

De werkloosheid bij de jongeren en de middenleeftijdsgroep daalt met 6,5% en 8,5%. De tragere daling bij de 50-plussers (-3,0%) volgt uit de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt door wijzigingen in de regelgeving. Het opdrijvend effect hiervan concentreert zich bij de 60-plussers (+25,4%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren wel lager (-11,2% en -14,7%).

53.636 of 29,7% van de werkzoekenden hebben een migratieachtergrond. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 6,1%, de autochtone met 6,6%.

De werkloosheidsgraad komt uit op 5,9%. De mannelijke (6,0%) is hoger dan de vrouwelijke (5,7%).

Bron: VDAB

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.