NL | FR | LU
Peoplesphere

1 op de 100 werknemers ervaart wekelijks ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Uit een onderzoek bij 45.000 werknemers tussen 2016 en 2018, gaf 1 op de 12 respondenten (8,3%) aan dat ze in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging, te maken kregen met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze cijfers maakt IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bekend.

Een jaar na #MeToo is ongewenst seksueel gedrag op het werk nog altijd brandend actueel. 8,3% van de werknemers kreeg hier in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging minstens af en toe mee te maken.

De drie meest voorkomende ongewenste seksuele gedragingen op de werkvloer:
– Naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8%)
– Seksuele benadering door middel van gebaren, uitspraken, e-mail, sms(3,2%)
– Seksueel getinte aanrakingen (2,1%)

Vrouwen (9,5%) kregen vaker te maken met ongewenste intimiteiten dan hun mannelijke collega’s (6,1%). Ook de leeftijd en de sector blijken bepalend. Zo ervaarden jongere werknemers (45 jaar – 6,9%). In de volgende sectoren komt dit gedrag het vaakst voor:
– Gezondheidszorg (10,6%)
– Bouw (10,3%)
– Retail (10,2%)
– Dienstensector (6,6%)
– Onderwijs (4,6%)

Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE: “Het grensoverschrijdend gedrag gebeurde vrijwel even vaak binnen de organisatie – door collega’s of leidinggevenden – als door externen (bezoekers, klanten, leveranciers of patiënten). Dit verschilde sterk per sector. Zo kregen werknemers in de gezondheidszorg meer te maken met grensoverschrijdend gedrag door externen.”

Een veel lager psychosociaal welzijn

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zijn niet te onderschatten.
“Slachtoffers hebben een veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder meer in een lagere arbeidstevredenheid en blijfintentie, een hogere afwezigheid, meer stress en meer risico op een burn-out,” aldus Lode Godderis.

“De hele #MeToo campagne zorgde ervoor dat we meer vragen kregen van bedrijven voor zowel sensibiliseringsacties over respectvol gedrag op het werk als voor het uitwerken van een gedragscode. Een duidelijk preventief kader helpt alvast in het stellen van grenzen wanneer die nodig zijn,” besluit Hilde De Man, verantwoordelijke van de Discipline Psychosociale Aspecten bij IDEWE.

Bron : IDEWE – Methodologie – 45.121 werknemers werden tussen 2016 en 2018 bevraagd over hun psychosociaal welzijn en ongewenste gedragingen op het werk. De steekproef bestond voor 66% uit vrouwen, 55% was jonger dan 45 jaar en 54% had hogere studies afgerond. De werknemers kwamen uit verschillende sectoren: 30% uit de gezondheidszorg, 26% uit het onderwijs, 14% uit de overheidssector, 12% uit de dienstensector, 9% uit de industrie, 6% uit de handel, 2% uit de bouw en 1% uit overige sectoren.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.