NL | FR | LU
Peoplesphere

Vlaams Parlementslid pleit voor rouwondersteuning op de werkvloer.

Bijna iedereen heeft wel eens een dierbare verloren. Meestal is terug aan het werk gaan beter dan te lang thuis te blijven, maar dat is voor de rouwende persoon meestal niet evident. In een parlementaire conceptnota pleit Danielle Godderis-T’Jonck (NvA) voor rouwondersteuning, zowel van de betrokkene zelf als van de organisatie (collega’s, leidinggevende): “Door op langere termijn te investeren in de geestelijke weerbaarheid van werknemers voorkomen we een slecht doorlopen rouwproces, al te vaak een voorbode van een depressie.”

Hoe iemand rouwt is heel individueel en wordt bepaald door karakter, de relatie met de overledene, geloof, cultuur, omgeving. Gemakkelijk is het evenwel voor niemand. Terug aan de slag gaan is meestal zingevend en positief, maar loopt voor de rouwende persoon niet altijd van een leien dakje. Daar moeten we iets aan doen, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle Godderis-T’Jonck. In een parlementaire conceptnota pleit ze voor rouwondersteuning. Het gaat dan over ondersteuning van de betrokkene als van collega’s en leidinggevenden binnen de organisatie.

Danielle Godderis-T’Jonck: “We willen voornamelijk inzetten op een beter voorbereide werkvloer, met name bij de leidinggevende die vaak zeer snel en onverwacht het heft in handen moet nemen, organisatorisch maar ook emotioneel.”

Coaches op de werkvloer

Daarnaast ziet Godderis-T’Jonck een rol weggelegd voor de zogenaamde “coaches op de werkvloer” van het project “Gezond op de werkvloer”. Deze coaches ondersteunen bedrijven om aan gezondheidsbevorderend beleid te doen. Denk aan fruit eten en bewegen, maar ook aan burn-out tegengaan. “Daar zouden we sensibilisering rond rouwondersteuning willen toevoegen. Niet alleen op het moment dat zich een situatie van overlijden en rouw voordoet, maar net als algemene vorming en sensibilisering, om te kunnen omgaan met de situatie als die zich voordoet.”

Van het belang van rouwondersteuning is het parlementslid alvast overtuigd. “Door op langere termijn te investeren in de geestelijke weerbaarheid van werknemers voorkomen we een slecht doorlopen rouwproces, al te vaak een voorbode van een depressie. Bovendien weten we dat de leidinggevende een sleutelfiguur is in het rouwproces op de werkvloer, maar in managementopleidingen wordt er zeer weinig tot geen aandacht aan geschonken.”

Bron : N-VA-fractie Vlaams Parlement

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.