NL | FR | LU
Peoplesphere

135% meer sollicitaties via Facebook!

De meest opvallende trend: een job zoeken gebeurt steeds vaker via facebook. Selor stelt vast dat het aantal jobs dat via facebook wordt bekeken het voorbije jaar steeg met ruim 60%. De trend is nog sterker bij het eigenlijke solliciteren. Zo ontving Selor 4.500 sollicitaties voor jobaanbiedingen die werden gepost op facebook, dat zijn er gemiddeld zo’n 12 per dag. Dit hoge cijfer betekent een stijging met maar liefst 135% in vergelijking met 2014. Deze resultaten wijzen erop dat de keuze van Selor om jobs steeds meer en gerichter via facebook te verspreiden, duidelijk vruchten afwerpt.

De grootste klant van Selor zijn nog steeds de federale overheidsdiensten. De federale wervingsstop heeft een grote impact op de resultaten van Selor in 2015. Zo vulde Selor het voorbije jaar 3.257 vacatures in, wat een daling met 46% betekent vergeleken met 2014. Het aantal kandidaten per vacante job bleef wel op hetzelfde niveau als dat van de voorgaande jaren. Het uiteindelijke cijfer hiervoor ging met ongeveer 48% naar beneden en bedroeg 87.792 sollicitanten in 2015.

Voor het eerst meeste jobs op masterniveau

Selor verdeelt jobs over 4 categorieën in functie van het hoogst behaalde diploma. Voor de allereerste keer telde Selor het hoogst aantal vacatures in de hoogste categorie A (jobs op masterniveau): 36%. Daarna volgen jobs van niveau C (hoger middelbaar, 34%) gevolgd door niveau B (bachelor, 23%) en tot slot niveau D (lager middelbaar, 7%). Deze tendens wijst erop dat de beschikbare jobs bij de federale overheid steeds gespecialiseerder worden en specifieke diploma’s vereisen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.