NL | FR | LU
Peoplesphere

69% van de 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. Bij de 55-plussers is dat net geen 50% .

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het tweede kwartaal van 2018: de werkloosheidsgraad blijft verder dalen en bedraagt 6,1% in het tweede kwartaal van 2018. Sinds begin 2017, het jaar waarin de enquête grondig hervormd werd, blijven zowel de werkgelegenheids- als de werkloosheidsgraad gunstig evolueren op niveau van het hele land.

Ligt de focus echter op een vergelijking met uitsluitend het vorige kwartaal, dan zijn de evoluties minder uitgesproken positief. Voor Vlaanderen blijft zowel de werkgelegenheids- als de werkloosheidsgraad in licht positieve zin evolueren, maar in Wallonië zien we een lichte terugval van de werkgelegenheidsgraad, gecombineerd met een lichte stijging van de werkloosheidsgraad. Brussel kent dan weer een lichte terugval van zowel werkloosheidsgraad als werkgelegenheidsgraad.

Sterkere toename werkgelegenheidsgraad bij vrouwen dan bij mannen

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar stijgt de werkgelegenheidsgraad van vrouwen iets sneller dan die van mannen. Toch ligt de werkgelegenheidsgraad van mannen in het tweede kwartaal van 2018 nog 9.2 procentpunt hoger dan die van vrouwen. In het tweede kwartaal van 2018 is 73,6% van de mannen van 20 tot en met 64 jaar aan de slag tegenover 64,4% van hun vrouwelijke tegenhangers.

Opgesplitst volgens leeftijdsgroep zien we tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2018 een lichte negatieve evolutie van de werkgelegenheidsgraad bij de groep van 20- tot en met 54-jarigen, maar een lichte positieve evolutie bij de 55-plussers. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 zien we in beide groepen wel een stijging. Voor de 55-plussers is de stijging het grootst. De werkgelegenheidsgraad is in deze leeftijdsgroep 2 procentpunt hoger dan vorig jaar.

Werkloosheidsgraad blijft dalen.

De werkloosheidsgraad, gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau* blijft verder dalen in het tweede kwartaal van 2018, al is de daling slechts minimaal in vergelijking met het vorige kwartaal (-0,1 procentpunt). Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is het verschil veel groter, namelijk een daling van 1 procentpunt. Daarmee komt de werkloosheidsgraad in het tweede kwartaal van 2018 op 6,1%.

Sinds het derde kwartaal van 2017 ligt de werkloosheidsgraad van vrouwen onder het niveau van de mannen. Dat blijft ook zo in het tweede kwartaal van 2018, al wordt de kloof wel iets kleiner. De werkloosheidsgraad bedraagt in het tweede kwartaal van 2018 6,3% bij de mannen en 5,9% bij de vrouwen.

In het tweede kwartaal van 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad van 15-24-jarigen 18,0%, bij 25-49-jarigen 5,7% en bij 50-plussers 4,1%. Terwijl dit voor de  25-49-jarigen en de 50-plussers een daling vormt ten opzichte van het vorige kwartaal zien we bij de jongeren een stijging met 1,1 procentpunt. Toch ligt het cijfer nog steeds een flink stuk lager dan het niveau van het tweede kwartaal van 2017 toen het cijfer 19,9% bedroeg. De lichte daling op niveau van het hele land zien we ook in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië evolueert de werkloosheidsgraad, net zoals de werkgelegenheidsgraad in het tweede kwartaal van 2018 iets minder gunstig. We zien een kleine stijging van 8,9% in het eerste kwartaal van 2018 naar 9,1% in het tweede kwartaal van 2018. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2017 is er wel een daling, namelijk met 0,3 procentpunt. Het cijfer voor Vlaanderen en Brussel komt op het laagste niveau sinds begin 2017 met 13,0% in Brussel en 3,5% in Vlaanderen.

Bron : Statbel –  * De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.