NL | FR | LU
Peoplesphere

Aangetekende opzeggingsbrief vanaf volgend jaar ten laatste op dinsdag op de post.

Heb je beslist om één van jouw werknemers te ontslaan? Dan kan dat onder andere aan de hand van een aangetekende brief. Vanaf 1 januari 2023 moet je wel zorgen dat je die aangetekende opzeggingsbrief ten laatste op dinsdag op de post doet, zodat de opzegtermijn van je werknemer de maandag erop kan ingaan. Nu heb je tot woensdag de tijd.

Een werknemer ontslaan: wanneer start de opzegtermijn?

Zowel je medewerker als jijzelf als werkgever kunnen op elk moment beslissen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen via een aangetekende brief.

De opzegtermijn kan pas van start gaan op de maandag van de week volgend op die waarin de werknemer op de hoogte wordt gebracht van het ontslag, ook wel de betekening genoemd. De wet stelt ook dat de brief altijd betekend is op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gedaan (los van het feit dat de werknemer de brief in werkelijkheid vroeger of later ontvangt). Volgens de huidige wetgeving zijn alle dagen van de week ‘werkdagen’, behalve de zon- en feestdagen.

Heel concreet betekent dit dat een aangetekende brief uiterlijk op woensdag de post op moest om de opzeggingstermijn te kunnen laten starten de maandag daaropvolgend. De woensdag is in dit geval ‘de dag van het posten’ en de zaterdag is de derde werkdag volgend op de dag van het posten: de dag van de betekening.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2023

Een wijziging in ons Burgerlijk Wetboek gepubliceerd op 1 juli in het Belgisch Staatsblad, stelt nu dat een zaterdag niet meer als werkdag geldt. Die wetswijziging heeft rechtstreeks impact op de regels rond opzegging via aangetekende brief. Hierdoor moet de dag van de betekening uiterlijk op vrijdag vallen, om de opzeggingstermijn op de maandag van de daaropvolgende week te kunnen laten starten.

Concreet betekent dit ook dat de laatste dag voor het posten van de aangetekende brief ook een dagje eerder moet vallen: de aangetekende brief moet dus ten laatste op dinsdag op de post.

Wat als je de aangetekende brief toch pas woensdag post?

Als je vanaf 1 januari 2023 de aangetekende opzeggingsbrief toch pas op woensdag post, dan blijft je medewerker nog een week langer in dienst. De opzeggingsbrief wordt dan pas betekend op maandag, waardoor de opzeggingstermijn pas één week later, dus op de daaropvolgende maandag, kan starten. Deze automatische opschuiving van de start van de opzeggingstermijn geldt zelfs als je in de opzeggingsbrief de “verkeerde” maandag als start van de opzeggingstermijn vermeld had.

Let wel op, als je dit niet opmerkt en de opzeggingstermijn één week te vroeg beëindigt, dan loop je het risico op een boete van één week verbrekingsvergoeding.

Bron: Liantis

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.