NL | FR | LU
Peoplesphere

Aantal werkzoekenden met 20% gezakt in 5 jaar tijd in Brussel.

Eind november telt het Brussels Gewest 87.550 werkzoekenden, voor een werkloosheidsgraad van 15,6%. Deze 61e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een afname van 2.286 personen tegenover 2018 (-2,5%). In vergelijking met november 2014 is het aantal werkzoekenden met 21.946 personen gedaald. Dat is een verschil van 20% in 5 jaar.

Eind november 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,6% (15,0% voor de mannen en 16,2% voor de vrouwen). In november 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,0%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2018 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,2% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind november 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.550 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.286 personen (-2,5%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand november 8.863 personen (6.783 herinschrijvingen en 2.080 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.290 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.427 personen (-1,6%).

Het Brussels Gewest telt 55.425 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.655 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.470 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 87.550 ingeschreven NWWZ in november 2019 waren er 12.144 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 13,9% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.163 jonge NWWZ, zijn er 1.915 gebruikers van het OCMW, hetzij 20,9%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -8,2%. We stellen daarentegen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+574 personen, +11,3%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 8,5%.

Er zijn 9.163 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 411 eenheden (-4,3%). Op jaarbasis noteren we ook een daling van de jongerenwerkloosheid (met 319 NWWZ, ofwel -3,4%) in vergelijking met november 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 24,74% in november 2018 gestegen tot 25,06% in november 2019, wat dus een stijging betekent van 0,32 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand november 2019 heeft Actiris in totaal 22.361 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 6.522.
In november 2019 kwamen 2.360 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 725 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 997 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 655 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in november 2019 heeft Actiris 616 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 37,8% ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.