NL | FR | LU
Peoplesphere

Aantal werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB ligt 15% hoger dan vorig jaar.

Op 30 november 2023 waren er 210.153 werkzoekenden zonder werk (WZW) ingeschreven bij VDAB. Dit aantal ligt 15% hoger dan vorig jaar. Meer specifiek zijn de voormalig niet-beroepsactieve WZW sterk toegenomen met 45%.1 De BIT-jongeren (+17%) en de overige WZW (+7%) zijn minder sterk gestegen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag zijn daarentegen gedaald met 2%.

De meerderheid van de werkzoekenden zonder werk (79%) maakt gebruik van de bemiddelende dienstverlening van VDAB online, telefonisch of in persoon. 14% was bezig met een opleiding of voortraject, en 8% was niet klaar voor werk en had nood aan specifieke dienstverlening buiten VDAB.

De werkzoekendengraad, dat is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking, bedroeg 6,5%. Ter vergelijking: in november 2022 ging het om 5,7%.
Tussen oktober en november 2023 zijn de werkzoekenden zonder werk afgenomen met iets meer dan 3.000 personen. Ongeveer 21.000 werkzoekenden zijn ingestroomd, terwijl er meer dan 24.000 zijn uitgestroomd. Gebaseerd op de categorie van inschrijving was 38% van de instromers voorheen niet-beroepsactief. 73% van de uitstromers ging aan het werk (figuur 6).

Naast de werkzoekenden zonder werk, bereikt VDAB ook meer dan 75.000 werkende burgerklanten en bijna 18.000 studenten en anderen (figuur 3).2 Het aantal werkende burgerklanten daalde op jaarbasis met 3% (figuur 5). Sinds vorige maand stijgt het aantal studenten en anderen opnieuw, in november 2023 met 20% ten opzichte van november 2022. Dit omwille van de nieuwe groep van (verplicht) ingeschreven burgers zonder dienstverlening van VDAB. Alle andere groepen van de studenten en anderen zijn gedaald.

Enkele kenmerken onder de loep

Leeftijd – Zowel de -25-jarige WZW (+22%) als de 25-59-jarige WZW (+17%) zijn gestegen ten opzichte van november vorig jaar. De 60-plussers zijn gedaald met 3%. Bij de werkende burgerklanten was er daarentegen enkel een stijging van de 60-plussers (+6%) en een daling van de twee andere leeftijdsgroepen. Door de nieuwe groep van (verplicht) ingeschreven burgers zonder dienstverlening van VDAB verandert het leeftijdspatroon van de studenten en anderen. Er is vooral een forse toename van het aantal 25-59-jarigen (+403%).

Werkloosheidsduur – In november 2023 waren er meer WZW met een korte (<1 jaar, +23%) en lange werkloosheidsduur (1-2 jaar, +28%) dan één jaar eerder. Het aantal zeer langdurig werkloze werkzoekenden (>2 jaar, -2%) lag daarentegen iets lager dan in november 2022.Het aantal WZW met een korte werkloosheidsduur stijgt al geruime tijd door de hogere instroom van WZW ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. Ook in november 2023 lag de instroom ongeveer 6% hoger ten opzichte van november 2022.

Nationaliteit – De WZW met een EU-nationaliteit zijn toegenomen met 8% ten opzichte van november 2022. De werkzoekende niet-EU burgers zijn veel sterker gestegen met 48%. Het aantal burgers met een Oekraïense nationaliteit is bijna verdubbeld, maar ook bij vele andere niet-EU nationaliteiten zien we een sterke toename.Bij de werkende burgerklanten zijn de burgers met een EU-nationaliteit (-5%) afgenomen en de burgers met een nationaliteit van buiten de EU gestegen (+9%). De studenten en anderen met een EU-nationaliteit zijn toegenomen met 12%. Het aantal met een nationaliteit van buiten de EU is fors gestegen met 75%. Bijna de helft van de studenten en anderen met een nationaliteit van buiten de EU zijn (verplicht) ingeschreven burgers zonder dienstverlening van VDAB.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.