NL | FR | LU
Peoplesphere

De aanwervingsintenties van Belgische kmo’s vertonen een lichte stijging maar de kleinste bedrijven aarzelen omwille van onzeker politiek klimaat.

Meer dan een derde van de kmo’s wil aanwerven in Q3. De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan 100 werknemers) geeft een lichte stijging weer, al zegt één op vijf dat het politieke klimaat hun tewerkstellingsintenties beïnvloedt. De verwachtingen omtrent het werkvolume zijn minder optimistisch. 65% verwacht immers een status quo. Dat zijn de opvallendste conclusies uit de 36e tewerkstellingsenquête in opdracht van HR-dienstenverlener SD Worx bij 815 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in juni 2019.

Meer dan één op drie van de Belgische kmo’s (37,4%) wil aanwerven; dit is de eerste stijging sinds juni 2018, toen de ambities de grootste piek vertoonden sinds het begin van de studie (38,1%). Al zeven kwartalen op rij schommelt dit percentage rond één derde (nl. 34,4% de vorige twee kwartalen).

“Vorig jaar in juni zagen we ook een piek. Bij de grootste kmo’s met 50-99 werknemers loopt de tewerkstellingsintentie op tot bijna negen op de tien (86,5%). Zij geven ook meer een toename in het werk aan en minder invloed van het politieke klimaat. Bij de grotere kmo’s gaat het in driekwart van de gevallen om vast werk vergeleken met de kleinste kmo’s (57,3%): daar kijkt de kmo-ondernemer ook meer naar freelance en tijdelijk werk via interim of contract bepaalde duur”, verfijnt Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx de cijfers. “Bij acht op de tien gaat het om voltijdse jobs. In de dienstensector (zowel in privé of openbare sector) staan er meer deeltijdse aanwervingen op stapel dan in de industrie en bouw (18,7% vs. 5,6%).”

In Vlaanderen blijven de plannen om aan te werven stabiel t.o.v. vorige kwartalen (35%) met 36,3%; Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant scoren het hoogst. Limburg en West-Vlaanderen het laagst. Voor Wallonië en Brussel samen noteren we nu 39,0%.

Meer status quo in het volume van werk

Het aantal kmo’s dat een status quo verwacht is significant gestegen tot 65%. Iets minder dan een op drie verwacht een toename van de hoeveelheid werk: 29,1% is de laagste meting sinds 2016. De Belgische kmo is iets negatiever omtrent de verwachte evolutie in de hoeveelheid werk in de komende drie maanden. De grootste ondernemingen (50-99 werknemers) hebben een significant hogere verwachting dan de kleinste ondernemingen ( Een op vijf geeft aan dat het politieke klimaat hun plannen beïnvloedt

Eén op vijf Belgische kmo’s (20,7%) geeft aan dat het huidige politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt. Organisaties met 50-99 werknemers geven veel minder aan dat de politiek hun intenties beïnvloedt (slechts 14,2%) t.o.v. organisaties met minder dan vijf werknemers (22,2%). Kmo’s uit Oost-Vlaanderen zien het minst invloed (15,4%). Kmo’s uit Limburg het meest (24,9%).

Bron : In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 36e keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 815 bedrijven van 1 – 99 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3,4 %. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.