NL | FR | LU
Peoplesphere

ABVV wijst IPA af. VBO roept om respect te tonen voor meerderheid die IPA wel goedkeurde.

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020 wegens onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers. Het ACV en ACLVB hebben het ontwerp van IPA goedgekeurd, in tegenstelling tot het ABVV. Dit betekent dat de cao’s tot uitvoering van dit IPA (loonnorm, minimumloon, SWT, tussenkomst trein-tram-bus, … ) in de schoot van de Nationale Arbeidsraad niet kunnen worden goedgekeurd. Het VBO en zijn sectoren betreuren ten zeerste deze evolutie.

Het ontwerp van IPA bevatte nochtans een fair evenwicht tussen een sociale, economische en ecologische dimensie. Het liet bovendien toe om in de huidige moeilijke economische en geopolitieke omstandigheden (gele hesjes, teruglopende economische groei, klimaatacties, harde Brexit, minderheidsregering, komende verkiezingen, …), versterkt met een opstekende verkiezingskoorts, een bijdrage te leveren tot sereniteit en sociale vrede. De afwijzing door één vakbond is duidelijk een gemiste kans voor de sociale partners om verantwoordelijkheid op te nemen in moeilijke omstandigheden.

‘Het ergste wat we nu kunnen doen, is bij de pakken blijven zitten en niets doen. We vragen dat het IPA integraal door de Regering uitgevoerd wordt om onduidelijkheid en chaos op het terrein te vermijden. Een ruime meerderheid bij de vakbonden en de volledige werkgeversdelegatie hebben het IPA goedgekeurd. Deze meerderheid moet gerespecteerd worden. Hiertoe is er dringend overleg met de regering nodig zodat kan bekeken worden hoe de omzetting van het IPA snel en efficiënt in praktijk kan gebracht worden,’ besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Waarom heeft het Federaal Comité van het ABVVhet ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. “Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan. Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen. Er is geen vooruitgang te noteren, noch op vlak van opleiding, noch inzake meer werkbaar werk. Het aantal (vrijwillige) overuren wordt daarentegen wel opgetrokken.”

Het ABVV vraagt nu reeds dat een toekomstige regering onverwijld werk maakt van een grondige hervorming van de loonwet – zodat de lonen via onderhandelingen opnieuw aansluiting vinden bij de productiviteitstoename – en een gunstig kader om de minimumlonen op te trekken richting 14 euro/2.300 euro.

Bron: VBO – ABVV

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.