NL | FR | LU
Peoplesphere

Back to 1993! Brusselse werkloosheidsgraad op laagste niveau in 25 jaar.

Eind april telt het Brussels Gewest 89.367 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,9%. Deze 42e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 3.381 personen tegenover 2017 (-3,6%), van 9.154 personen tegenover 2016 (-9,3%) en van 14.516 personen tegenover 2015 (-14,0%). In vergelijking met april 2014 is het aantal werkzoekenden met 19.964 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 18,3% in 4 jaar.

Met een 59e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 22,9%. Brussel telt 8.760 jonge werkzoekenden in april 2018, hetzij 520 minder dan vorig jaar (-5,6%), 1.842 minder dan in april 2016 (- 17,4%) en 2.807 minder dan in april 2015 (-24,3%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,8%, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.466).

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind april 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,9% (15,4% voor de mannen en 16,5% voor de vrouwen). In april 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,7%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Eind april 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89.367 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 3.381 personen (-3,6%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand april 9.056 personen (7.624 herinschrijvingen en 1.432 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 10.734 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 1.678 personen (-1,8%).

Het Brussels Gewest telt 60.933 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.449 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.985 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.

Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 89.367 ingeschreven NWWZ in april 2018 waren er 12.750 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,3% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.760 jonge NWWZ, zijn er 1.950 gebruikers van het OCMW, hetzij 22,3%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 2,1%. Ook het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd daalde op jaarbasis (-67 personen, -1,5%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 7,7%.

Er zijn 8.760 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 506 eenheden (-5,5%). Op jaarbasis noteren we eveneens een daling van de jongerenwerkloosheid (met 520 NWWZ, ofwel -5,6%) in vergelijking met april 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 23,4% in april 2017 gedaald tot 22,9% in april 2018, wat dus een daling betekent van 0,59 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand april 2018 heeft Actiris in totaal 16.081 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 5.591.
In april 2018 kwamen 2.913 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 694 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.958 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt een stijging van 454 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in april 2018 heeft Actiris 798 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 17,9% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.