NL | FR | LU
Peoplesphere

Bedrijven schatten impact van Artificiële Intelligentie (AI) op de werkvloer positief in, maar onderschatten ook impact.

Bedrijfsleiders en hr-managers zien in de nabije toekomst geen grote ontslaggolf op gang komen door de snelle opmars van AI-toepassingen waaronder ChatGPT. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Acerta bij 250 bedrijven. Toch onderschatten ondernemingen nog hoe goed werknemers voorbereid moeten zijn om vlot om te gaan met alle nieuwste AI-tools, stelt Acerta.

Verwachte impact AI: beperkt in kwantiteit, niet te onderschatten in kwaliteit

ChatGPT en andere Artificiële Intelligentie (AI) palmen steeds meer werkvloeren in, maar de toegenomen automatisering en robotisering zullen niet tot massale ontslagen leiden. Dat geven de Belgische bedrijfsleiders en hr-managers aan in een bevraging van Acerta die bij 250 bedrijven peilde naar de impact van AI op het werk. Meer dan acht op de tien werkgevers (82%) maken de inschatting dat ze met AI nog altijd evenveel mensen zullen nodig hebben, 14% verwacht dat AI hun personeelsbestand zal doen krimpen. 4% verwacht zelfs meer mensen nodig te zullen hebben.

Hannelore Van Meldert, experte rekrutering en talent ontwikkeling van Acerta Consult: “Dat een ruime meerderheid van de werkgevers AI niet ziet als een bedreiging voor het personeelsbestand, is op zich goed nieuws. Tegelijk is het wel belangrijk dat bedrijven de impact van AI op de werkvloer ​ op de agenda zetten. Want ook als AI geen of nauwelijks impact heeft op het aantal medewerkers, zal het een invloed hebben op welke rol die mensen zullen spelen in de organisatie in de nabije toekomst. Artificiële intelligentie zal de inhoud van werk sowieso grondig veranderen de komende jaren.”

Adoptie van AI vraagt training in AI

Is de gemiddelde werknemer wel voorbereid dat AI zijn/haar job binnenkort grondig verandert? Volgens de bevraagde bedrijfsleiders en hr-managers op dit moment niet. De helft (51%) van de werkgevers geeft aan dat hun personeel inhoudelijk nog extra moet klaargestoomd worden om goed met AI-tools, waaronder Chat GPT, om te gaan. Toch maken heel wat bedrijven nog geen haast met de voorbereiding: 56% van de ondernemingen is nog niet bezig met de bijscholing van hun personeel.

Hannelore Van Meldert: “1 op de 2 werkgevers oordeelt dus dat personeel extra voorbereiden op AI niet hoeft. Nochtans mogen ​ werkgevers niet té gerust zijn in de impact van AI. De adoptie van AI zal maar succesvol zijn als ze gepaard gaat met de nodige training op de werkvloer. Naast werknemers die AI-technologie bouwen zal AI ook een impact hebben op de andere jobs. Bijvoorbeeld over hoe de bijdrage van AI te interpreteren is. Het is aan de werkgever en HR om die voorbereiding te voorzien.”

AI binnen HR: nuttig om aanbevelingen te doen, minder evident om beslissingen te nemen

Ook de werking van de hr-afdeling an sich zal veranderen als een gevolg van de introductie van AI. Vandaag wordt AI vooral als nuttig ervaren in het hr-domein van rekrutering & selectie – 38% van de werkgevers erkent daar al de meerwaarde. In mindere mate wordt AI ook al geapprecieerd bij talentontwikkeling (25%) en assessments (23%).

Hannelore Van Meldert: “In het hr-tech landschap bestaan er al verschillende AI-tools en zijn er verschillende in ontwikkeling. Denk aan: CV scraping tools, value screening, turnover predictions… Zaak zal zijn om het kaf van het koren te scheiden. En vooral om de tools correct te leren gebruiken voor dat waarvoor ze bedoeld zijn en hieromtrent ethische debatten te voeren.

Voor de meeste hr-domeinen zitten we met AI nog aan stap 1: relevante data capteren. Verder wordt AI al erkend als een nuttige technologie om aanbevelingen te doen. We aanvaarden bijvoorbeeld dat artificiële intelligentie data verwerkt tot advies over sollicitanten of over welke opleidingen voor iemand relevant zijn. We kennen dat van andere toepassingen, bv. dat we series gesuggereerd krijgen op basis van ons kijkgedrag. Maar dat AI voor ons finale beslissingen zou nemen, dat vinden we twijfelachtiger. Voor het nemen van beslissingen spelen immers verschillende criteria en die moeten bovendien worden gewogen. Dat is veel complexer en daarom niet iets waarvoor we op AI vertrouwen. AI is eerder een goede assistent. We bevestigen daarmee dat werknemers een belangrijke rol zullen blijven spelen en AI zal hun in die rol moeten ondersteunen waardoor de werknemer meer kwaliteit zal boeken. Op die nieuwe rol zullen werknemers moeten voorbereid worden.”

 

Bron: de gegevens komen uit de ​ panelbevraging van Acerta die op kwartaalbasis wordt afgenomen. Het betreft een werkgeversbevraging die in de periode van 8 juni tem 28 juni 2023 werd afgenomen en waaraan meer dan 250 werkgevers-vaste panelleden deelnamen. ​

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.