NL | FR | LU
Peoplesphere

Bedrijven wierven in 2018 bijna 10% meer 55+’ers aan.

Gemiddeld 7% van de nieuwe collega’s die in 2018 in dienst kwamen was 55 jaar of ouder. Dat betekent dat bedrijven bijna 10% meer 55+’ers hebben aangeworven dan een jaar eerder. Die cijfers bevestigen de stijgende trend van de voorbije jaren. Behalve in Wallonië. Daar daalde het aandeel aanwervingen van 55+’ers met net geen procentpunt ten opzichte van 2017. 55+’ers die aangeworven worden zijn vooral mannen en arbeiders, maar vrouwelijke 55+’ers hebben duidelijk een inhaalbeweging ingezet.

Bijna een kwart – 23,5% – van de nieuwe collega’s aangeworven in 2018 is ouder dan 45. Werknemers van 45 jaar hebben nog zo’n 20 jaar te gaan tot hun pensioen en blijkbaar hebben werkgevers die groep, die dus bezig is aan de tweede helft van de loopbaan, wel degelijk (her)ontdekt als valabele kandidaten. Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “De wetgeving en de sensibilisering rond pensionering hebben ervoor gezorgd dat de 45-plusser op een positieve manier is ‘verjongd’. Geholpen door de arbeidskrapte worden werkgevers gestimuleerd om niet meer alleen in het klassiek-populaire segment van 25-45-jarigen – dat nog altijd goed is voor bijna 60% van de aanwervingen – te vissen. Werknemers van 55-plus zien ook zichzelf niet meer ”uitbollen”. Op 55 jaar zijn er nog professionele verwachtingen. Die herwaardering bij beide partijen zorgt ervoor dat 55-plussers weer een plaats hebben gekregen langs de kant van de instroom bij bedrijven.”

Spreiding 55-plussollicitant

Van de nieuw aangeworven 55-plussers, is de groep 55-jarigen het grootst. Maar de spreiding is in 2018 toch alweer iets breder dan in 2017. Tot 59 jaar haalt elke leeftijd nog minstens 10% van het 55-plusaandeel.

55-plus-vrouwen halen mannen in

Ook binnen de segmenten mannen en vrouwen , zet de toename van het aandeel 55-plussers in de aanwervingen zich door. Vrouwen komen in 2018 uit op een aandeel dat nog maar goed een half procentpunt onder de mannen scoort: 6,65% tegenover 7,38%. Ze halen hiermee een belangrijk deel van de achterstand in ten opzichte van hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Grotere ondernemingen hebben de luxe van de keuze

De instroom van 55-plussers hinkt in de grootste ondernemingen wel iets achterop: in 2018 halen de 55-plussers er geen 6% van de aanwervingen. Mogelijks is dat het resultaat van de houding langs zowel werkgevers- als werknemerszijde. “Grotere ondernemingen bieden dikwijls interessantere bijkomende loon- en arbeidsvoorwaarden aan oudere werknemers: ze hebben bijvoorbeeld extra leeftijdsvakantie of een hogere premie die betaald wordt voor de groepsverzekering. Deze extra kosten kunnen er toe leiden dat grotere bedrijven iets selectiever zijn in hun keuze om een oudere werknemer aan te werven. Grotere ondernemingen liggen tegelijk ook goed bij jongere werknemers, die daar volop kansen zien om hun loopbaan uit te bouwen.”

Nog veel beweging onder de arbeiders van 55-plus

Analyseren we de aanwervingen bij arbeiders en bedienden apart, dan blijken oudere arbeiders verhoudingsgewijs meer in te stromen dan oudere bedienden: 8,3% vs. 6%. Tom Vlieghe: “Verloning is voor de aanwerving van oudere arbeiders minder een doorslaggevende factor. Dat zal zeker spelen. Ook blijkt het soms fysiek zwaardere werk van arbeiders, de aanwerving van oudere arbeiders niet af te schrikken of werkgevers slagen er blijkbaar in om hen aangepast werk aan te bieden.”

Arbeidskrapte en leeftijd werkzoekenden aan de basis van regionale verschillen

Van de drie Belgische regio’s is de arbeidskrapte in Vlaanderen het grootst en zie, het aandeel 55-plussers in de aanwervingen is er ook het hoogst: 7,16%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de oudere aanwervingen in vergelijking met de andere regio’s het minst goed vertegenwoordigd: 5,8%. Dit gewest kent dan ook een jonge populatie, veel bediendenjobs en genoeg 25-45-jarigen om die in te vullen. In Wallonië noteren we voor het recentste jaar een daling van het aandeel aanwervingen boven de 55 jaar met net geen procentpunt, van 7,61% naar 6,71%.

55-plussers niet ten koste van min-25’ers

In de tabel met de spreiding van aanwervingen over de verschillende leeftijdscategorieën zien we naast een stijging van het deel 55-plussers, een daling van de aanwervingen onder de 25 jaar. Dat betekent evenwel niet automatisch dat 55-plussers populairdere jobkandidaten zijn geworden ten nadele van de min-25’ers. Tom Vlieghe: “Er zijn meer jobs dan vroeger, er zijn meer oudere werknemers beschikbaar voor de arbeidsmarkt, jongeren komen later op de arbeidsmarkt, wie pas begint verandert niet meteen van job… De 7% 55-plussers zegt wat hun aandeel is van alle aanwervingen, het zegt niet of er in absolute cijfers meer of minder ouderen, of meer of minder jongeren zouden zijn aangeworven. We hebben het hier over de spreiding over de verschillende leeftijden. En wat we daar zien is dat de hoogste leeftijd aan het opschuiven is naar boven.”

 

Bron: Acerta – De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 32.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren, op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.