NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische bazen moeten meer aandacht voor coaching hebben

Wie gemotiveerde en gedreven werknemers aan boord wil hebben, kan maar beter over goede leidinggevenden beschikken. De baas speelt immers een centrale rol als het gaat over tevredenheid en engagement. Maar wat vinden werknemers nu echt van hun baas en wat verwachten ze concreet?

Op die vraag zochten Vlerick Business School, Attentia en Jobat een antwoord. Ze ondervroegen daarvoor 1.746 Belgische werknemers. Daaruit blijkt dat het beter kan. “Werknemers willen in de eerste plaats een baas die hen coacht en helpt om beter te worden en vooruit te gaan. En net die coachende rol blijkt leidinggevenden vaak zwaar te vallen”, legt Vlerick-professor Koen Dewettinck uit. “Daarnaast kunnen nog drie andere aspecten ervoor zorgen dat werknemers spontaan bereid zijn om het onderste uit de kan te halen: deel uitmaken van een team waar ze trots op zijn, het hebben van duidelijke doelstellingen op teamniveau en een bedrijfscultuur die gebaseerd is op welzijn.”

Werknemers enthousiasmeren kan je leren

60% van de bevraagden is tevreden met de huidige jobsituatie. Maar engagement gaat verder dan louter tevredenheid over wat je doet. Geëngageerde medewerkers willen verandering, vooruitgang en zijn bereid om een tandje bij te steken. En met die betrokkenheid is het minder goed gesteld. Vooral jongere werknemers tussen 25 en 34 scoren laag. Ze hebben bepaalde verwachtingen van hun baas die niet of onvoldoende ingelost worden.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers van hun baas ondersteuning verwachten bij hun ontwikkeling. Ze willen bijleren en vooruitgaan. Coaching heeft een zeer grote impact op betrokkenheid en net hier scoren Belgische bazen het slechtst. Ze besteden er onvoldoende aandacht aan of ze beschikken niet over de nodige vaardigheden. “Vooral oudere bazen blijken zich minder comfortabel te voelen om de rol van coach op te nemen. Waarschijnlijk omdat zij dit ook minder ervaren hebben bij hun leidinggevenden en in een cultuur zijn doorgegroeid waar ontwikkeling van medewerkers als minder belangrijk werd beschouwd”, legt Koen Dewettinck uit.

Een andere belangrijke hefboom om medewerkers te motiveren is hen het gevoel te geven dat je meeleeft, dat je bezorgd bent. Ook op vlak van deze menselijke kant scoren bazen niet goed. Wat betreft informeren, voorbeeldgedrag stellen en het betrekken van medewerkers wanneer beslissingen moeten worden genomen, doen bazen het iets beter, zo blijkt uit het onderzoek.

“Wij vragen onze werknemers elk jaar wat ze vinden en verwachten van hun leidinggevende”, zegt Carine Huysveld, Gedelegeerd Bestuurder bij Attentia. “Een open cultuur en goede feedback drijven altijd boven. En dus maken we daar werk van, bijvoorbeeld door te luisteren naar de feedback van medewerkers én daar iets mee te doen.”

Evaluatie als verplicht nummertje?

Slechts 40% vindt dat evaluatiegesprekken met de baas motiverend werken. De overige 60% vindt dat ze weinig tot zelfs geen effect hebben. “We moeten ons dus de vraag durven stellen wat het nut is van dergelijke gesprekken als ze niet motiverend werken en als ze de prestaties van medewerkers niet verhogen”, zegt Koen Dewettinck.

Het onderzoek biedt inzichten in wat beter kan. Het aantal formele gesprekken blijkt er niet toe te doen. Wel belangrijk is de duur en de kwaliteit van het gesprek. Werknemers vinden zo’n gesprek vaak te kort. Het onderzoek toont aan dat informele gesprekken en feedback een veel grotere rol spelen als het gaat over motivatie en engagement. Alleen gebeuren die te weinig. 80% geeft aan maandelijks of minder frequent feedback te krijgen; bij bijna 1 op 3 is dat slechts 1 keer per jaar! Ook inhoudelijk kan het beter. Werknemers willen vooral praten over toekomstperspectieven, doorgroeien en opleidingen. Net dat staat vaak onderaan de agenda. Daartegenover blijkt dat het formuleren van individuele doelstellingen net niet motiverend werkt, iets wat wel frequent een onderwerp is bij een evaluatie. Ook een schouderklopje kan wonderen doen. De medewerker het gevoel geven dat hij/zij iets goed gedaan heeft, zorgt voor een direct positief effect op het engagement. Ten slotte beschouwt iets meer dan de helft zijn of haar beoordelingsgesprek als niet helemaal eerlijk. Ook hier zien we volgens Koen Dewettinck opnieuw het belang van informele gesprekken. “Hoe meer tussentijdse feedback, hoe meer de medewerker het gevoel heeft dat hij eerlijk beoordeeld wordt. Omgekeerd geldt ook voor de baas dat hij een juister en beter zicht heeft op wat iemand goed doet en wat beter kan.”

Teamniveau niet vergeten

Als je een team hebt dat weet waar het naartoe werkt en dat daar ook fier over is, dan zijn je medewerkers ook gemotiveerder. Uit het onderzoek blijkt dat slecht 40% trots is om deel uit te maken van zijn/haar team en slechts 50% geeft aan dat er duidelijk afgebakende doelstellingen zijn. Ook hier is volgens Koen Dewettinck een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. “De focus op het behalen van doelstellingen ligt nu teveel op individueel niveau, terwijl er net op teamniveau grote nood is aan concrete doelen. Op individueel niveau moeten bedrijven meer focussen op hoe ze werknemers kunnen ondersteunen om daar te geraken. Dat kan een krachtige mix zijn die bedrijven eigenlijk nog niet zo vaak toepassen.”

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.