NL | FR | LU
Peoplesphere

Belgische CEO’s positief over toekomst maar cyber- en operationele risico’s blijven grootste uitdagingen.

Belgische CEO’s zijn in het algemeen optimistisch over de groei van hun eigen onderneming en de groei in eigen land, maar hebben minder vertrouwen in de wereldwijde economische groei. De vier grootste uitdagingen voor onze bedrijfsleiders zijn operationele risico’s, cyberveiligheid, technologische disruptie en geopolitieke veranderingen. Dat blijkt uit de CEO Outlook die dienstverlener KPMG dit jaar bij meer 1300 bedrijfsleiders wereldwijd – en voor de eerste keer in ons land – uitvoerde.

Belgische CEO’s staan zelfzeker tegenover de groeivooruitzichten van hun eigen ondernemingen: 96% gaat ervan uit dat hun bedrijf zal groeien in de volgende drie jaar. Hiermee zijn onze CEO’s iets positiever dan het wereldwijde gemiddelde (90%) en het gemiddelde in de Benelux (80%). Anderzijds is men eerder bescheiden in de vooruitzichten van de groeicijfers: slechts 16% denkt dat de omzet van hun onderneming met meer dan 2% zal stijgen (Benelux: 32%, globaal: 44%) en 8% ziet hun aantal medewerkers met meer dan 5% stijgen (Benelux: 39%, globaal: 37%).

Op macro-economisch vlak hebben Belgische CEO’s meer vertrouwen in de groei van de nationale economie (84% vertrouwen) dan in de wereldeconomie (60% vertrouwen). Op globaal vlak heeft 67% van de CEO’s vertrouwen in de wereldwijde groei en 74% in de groei van hun nationale economie. Binnen de Benelux tekent zich een zelfde beeld af: 63% vertrouwen in de groei van de wereldeconomie t.a.v. 73% in de nationale economie.

Groei door investeringen, innovatie en rekrutering

Gepeild naar de vraag hoe men hun bedrijf ziet groeien, gaan 32% van onze ‘captains of industry’ ervan uit dat dit vooral door organische groei zal zijn, zoals door Onderzoek & Ontwikkeling, kapitaalsinvesteringen en rekrutering (Benelux: 42%, wereldwijd: 28%). Andere groeimogelijkheden bestaan uit fusies en overnames (24%, Benelux: 14%, wereldwijd: 16%), strategische allianties met nieuwe partners (20%, Benelux: 23%, wereldwijd: 33%) en joint ventures (16%, Benelux: 12%, wereldwijd: 13%).

Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België: “Algemeen kunnen we stellen dat onze bedrijfsleiders behoorlijk veel vertrouwen hebben in de groeivooruitzichten van hun eigen bedrijf, en deze van de nationale economie. Men is wel eerder bescheiden in de ambities, en men kijkt in de eerste plaats naar innovatie, investeringen en talent om deze groei te realiseren”.

Operationele risico’s houden onze CEO’s ’s nachts wakker

De grootste uitdaging voor Belgische CEO’s is het omgaan met operationele risico’s, dat zijn risico’s verbonden met processen en systemen gehanteerd binnen een bedrijf zoals de kwaliteit van de productieketen, het efficiënt aanwenden van mensen en middelen, projectmanagement enz. 64% van de ondervraagde CEO’s ziet dit als één van de grootste uitdagingen: dat is bijna dubbel zoveel als op Benelux-vlak (34%) of globaal vlak (33%).

Cyberveiligheid & data: uitdagingen gepaard met nieuwe verantwoordelijkheden

Naast operationele risico’s beschouwen Belgische CEO’s cyberveiligheid (48%) en technologische disruptie (40%) als tweede en derde grootste uitdagingen. Zeker op het gebied van cyberveiligheid zien we dat onze CEO’s dit als een grotere bekommernis beschouwen dan op Benelux-vlak (34%) en het wereldwijde gemiddelde (35%). Toch geeft ook 60% aan ‘goed’ tot ‘zeer goed’ voorbereid te zijn op een cyberaanval, wat aanzienlijk hoger is dan op Benelux-vlak (44%) en wereldwijd (51%). 80% gaat er zelfs van uit dat men de strategische impact van een cyberaanval kan inperken (Benelux: 47%, wereldwijd: 56%).

Het gebruik van data laat Belgische CEO’s niet ongemoeid. Deze week – op 25 mei – treedt de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR in werking: 76% van onze bedrijfsleiders beschouwt het beschermen van de persoonlijke data van klanten als één van de belangrijkste verantwoordelijkheden waarmee ze geconfronteerd worden (Benelux: 54%, wereldwijd: 59%).

Millennials: nieuw consumentenpatroon

Om duurzaam te groeien moeten bedrijven inspelen op een wijzigend consumentenpatroon. Millennials – geboren tussen 1980 en 2000 – hebben een enorme koopkracht, maar deze digitale generatie gaat veel meer uit van een persoonlijke consumentenervaring. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoger op de agenda van deze generatie. 48% van de Belgische CEO’s geeft aan te begrijpen dat Millennials een andere aanpak vergen die directer, persoonlijker en digitaler is, wat in lijn ligt met het wereldwijde gemiddelde van 45%. Nederlandse bedrijven zijn hierin het meest ontwikkeld (56%), terwijl Japanse CEO’s aangeven het minst in te spelen op de generatieshift (35%).

Over de CEO Outlook 2018 – Voor de vierde keer voerde KPMG een onderzoek bij meer dan 1.300 CEO’s wereldwijd over de vooruitzichten en uitdagingen die zij inschatten. Steeds ging het om bedrijven die een minimale omzet genereren van 500 miljoen dollar op jaarbasis, en bij een derde van de bedrijven ging het zelfs over meer dan 10 miljard dollar. Het is de eerste keer dat ook Belgische CEO’s deel uitmaken van het onderzoek.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.