NL | FR | LU
Peoplesphere

Brussel: jongerenwerkloosheid gehalveerd na meer dan 6 jaren ononderbroken daling.

De jeugdwerkloosheid daalt voor de 74e maand op rij in Brussel. Ze duikt daarmee voor het eerst onder de symbolische grens van 7.000 jongeren. De jeugdwerkloosheidsgraad bedraagt 18,2%. In 6 jaar tijd is het aantal jonge Brusselse werkzoekenden gehalveerd: het gaat om een daling van 50,2% (-7.034).

Er zijn 6.971 jonge werkzoekenden in Brussel, 922 minder dan vorig jaar (-11,7%). In totaal telt het Brussels Gewest 87.735 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,6%. Deze 57e opeenvolgende daling van de Brusselse werkloosheid betekent een daling van 2.938 personen ten opzichte van 2018 (-3,2%). In vergelijking met juli 2013 is het aantal werkzoekenden met 23.477 personen gedaald, een verschil van 21,1% in 6 jaar tijd.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind juli 2019 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,6% (14,8% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In juli 2018 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,2%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de beroepsbevolking, die wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind juli 2019 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87.735 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 2.938 personen (-3,2%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 10.673 personen (8.911 herinschrijvingen en 1.762 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.543 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 2.130 personen (+2,5%).

Het Brussels Gewest telt 59.898 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.263 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 24.574 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 87.735 ingeschreven NWWZ in juli 2019 waren er 12.273 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,0% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 6.971 jonge NWWZ, zijn er 1.759 gebruikers van het OCMW, hetzij 25,2%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met -5,8%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-307 personen, -8,6%). Het aantal andere NWWZ daarentegen steeg op jaarbasis met 4,6%.

Er zijn 6.971 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 196 eenheden (-2,7%). Op jaarbasis noteren we een daling van de jongerenwerkloosheid (met 922 NWWZ, ofwel -11,7%) in vergelijking met juli 2018. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 20,6% in juli 2018 gedaald tot 18,2% in juli 2019, wat dus een daling betekent van 2,4 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand juli 2019 heeft Actiris in totaal 22.666 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 7.223.

In juli 2019 kwamen 2.814 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een daling van 84 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 968 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt met een daling van 422 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in juli 2019 heeft Actiris 855 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een daling van 5,4% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.