NL | FR | LU
Peoplesphere

De Brusselse jongerenwerkloosheidsgraad blijft dalen: nu minder dan 8 000 werkzoekende.

Er wonen 102.460 jongeren (18-24 jaar) in Brussel. Van hen zijn er vandaag minder dan 8 000 werkzoekende. De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt eind juni 20,6%, wat overeenkomt met 7.878 jongeren. Dat is het laagste aantal sinds juni 1990. Het gaat om de 61e daling op rij van de jongerenwerkloosheid. Het aantal werkzoekende jongeren daalde in juni met 657 ten opzichte van vorig jaar (-7,7%), met 1.612 vergeleken met juni 2016 (-17,0%) en met 2.516 sinds juni 2015 (-24,2%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 34,9%, ofwel een daling van een derde in vier jaar tijd (-4.222).

De algemene Brusselse werkloosheidsgraad bedraagt 15,8%. Dat komt overeen met 88.541 werkzoekenden. Het gaat om het laagste aantal in 15 jaar. Deze 44e opeenvolgende daling van de werkloosheid betekent een daling van 3.019 personen ten opzichte van 2017 (-3,3%), van 7.902 personen vergeleken met 2016 (-8,2%) en van 11.515 personen sinds 2015 (-11,5%). In vergelijking met juni 2014 is het aantal Brusselse werkzoekenden met 19.208 personen gedaald. Dit komt neer op een daling van 17,8% in 4 jaar.

Evolutie van de werkloosheidsgraad

Eind juni 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,8% (15,1% voor de mannen en 16,6% voor de vrouwen). In juni 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,4%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel).

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden

Eind juni 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.541 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit betekent een daling van 3.019 personen (-3,3%) op jaarbasis.
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juni 9.994 personen (8.542 herinschrijvingen en 1.452 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.365 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 629 personen (+0,7%).

Het Brussels Gewest telt 61.430 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.910 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.201 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingskomen hebben.

Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.541 ingeschreven NWWZ in juni 2018 waren er 12.798 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,5% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.878 jonge NWWZ, zijn er 1.958 gebruikers van het OCMW, hetzij 24,9%.

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 1,9%. Ook het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd daalde op jaarbasis (-131 personen, -3,2%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 6,7%.

Er zijn 7.878 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een daling vast van het aantal jonge NWWZ met 441 eenheden (-5,3%). Op jaarbasis noteren we eveneens een daling van de jongerenwerkloosheid (met 657 NWWZ, ofwel -7,7%) in vergelijking met juni 2017. De jeugdwerkloosheidsgraad is van 21,6% in juni 2017 gedaald tot 20,6% in juni 2018, wat dus een daling betekent van 1,0 punten ten opzichte van vorig jaar.

Evolutie van de werkaanbiedingen

In de loop van de maand juni 2018 heeft Actiris in totaal 19.340 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt 6.909.

In juni 2018 kwamen 3.576 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 733 eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We tellen 1.454 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt een daling van 369 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in juni 2018 heeft Actiris 1.449 werkaanbiedingen ‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan Actiris), ofwel een stijging van 61,2% ten opzichte van vorig jaar.

Bron : Actiris

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.