NL | FR | LU
Peoplesphere

Brusselse werkloosheid daalt verder dankzij sterke stijging van het aantal ontvangen werkaanbiedingen.

Het Brussels gewest telt in juni 84.475 werkzoekenden, een daling van 3,9% vergeleken met juni vorig jaar. Het is de elfde maand op rij dat de werkloosheid in de hoofdstad daalt. Ook de jongerenwerkloosheid zet haar daling voort, met 5,1% (7.481 werkzoekenden <25). En Actiris ontving de voorbije maand rechtstreeks 7.238 vacatures. Dat zijn er 37,3% meer dan in juni 2021.

Eind juni telt het Brussels Gewest 84.475 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad
van 14,7%. Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-3.465 personen, -3,9%). Op maandbasis noteren we een stijging van 949 personen (+1,1%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 19,4%. Brussel telt 7.481 jonge werkzoekenden in juni 2022, oftewel 402 personen minder dan een jaar geleden (-5,1%).

Hoewel het aantal gebruikers van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht vanaf de tweede helft van 2021 is gedaald, blijft het relatief hoog, want in december 2021 waren er nog 21.000 werknemers en 13.500 zelfstandigen die van deze maatregelen gebruik maakten.
In het eerste trimester van 2022 deden er nog altijd 21.000 werkende Brusselaars beroep op tijdelijke werkloosheid. Iets minder dan 3.000 zelfstandigen gebruikten het overbruggingsrecht. De cijfers zitten dus in een dalende trend, maar blijven niet te verwaarlozen.
Dit heeft als gevolg dat de impact van de Covid-19 crisis op de “klassieke” werkloosheidscijfers voorlopig beperkt blijft. Door middel van tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen immers massale ontslagen vermijden. Om recht te hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering hoeven werkzoekenden niet ingeschreven te zijn bij de openbare tewerkstellingsdiensten.

De werkloosheidsgraad

Eind juni 2022 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 14,7% (13,9% voor de mannen en 15,6% voor de vrouwen). In juni 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 15,4%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de
beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind juni 2022 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 84.475 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een daling op jaarbasis (-3.465 personen, -3,9%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juni 9.833 personen (8.202 herinschrijvingen en 1.631 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.884 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 949 personen (+1,1%).

Het Brussels Gewest telt 53.677 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 4.309 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 26.489 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. Van de 84.475 ingeschreven NWWZ in juni 2022 waren er 12.345 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,6% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.481 jonge NWWZ, zijn er 2.119 gebruikers van het OCMW, hetzij 28,3%. We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 8,7%. We stellen ook een daling vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (-419 personen, -8,9%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 8,5%.

Stijging van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in juni 2022, 7.238 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een stijging is van 37,3% vergeleken met juni 2021 en is zelfs meer dan drie keer het aantal in juni 2020. Ook zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het duidelijk een hoger aantal dan in juni 2021 (+16,7%) en in vergelijking met juni 2020 (+105,1%).
Hoewel de gezondheidscrisis het aantal ontvangen werkaanbiedingen aanzienlijk heeft doen dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, wordt sinds enige tijd opnieuw een aanzienlijke toename van het aantal werkaanbiedingen geconstateerd.
Sinds meerdere maanden is het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen immers aanzienlijk gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met een verbeterde registratie van het aantal interim-werkaanbiedingen. In juni 2022 registreerde Actiris 2.836 ontvangen interim-werkaanbiedingen, terwijl dit er vorig jaar nog 1.501 waren en 141 in juni 2020.
De toename van het aantal ontvangen werkaanbiedingen kan echter ook worden verklaard door een
geleidelijk en steeds duidelijker herstel van de economische activiteit, bijvoorbeeld in de sectoren horeca, handel, transport en bouw.

Sterke stijging van het aantal onrechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen wegens veranderde criteria voor automatische ontvangst voor werkaanbiedingen komende van de VDAB

Sinds september 2021 trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen, of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB werd ontvangen. Hierdoor is het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) sterk gestegen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.