NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Nieuws

Minder kansen op de arbeidsmarkt vanaf 36 jaar?

Hoge employability bij jonge werkzoekenden kan een valkuil worden, terwijl ouderen hierdoor sneller werk gaan vinden. De eerste 6 maanden zijn kritiek voor hertewerkstelling. Zelfkennis, het gebruik van verschillende netwerken, zoekinspanningen en zelfvertrouwen zijn de 4 succesfactoren in de zoektocht naar een nieuwe job. Ouderen maken 5% minder kans. Lezen

Achteruitgang van de uitzendactiviteit in Augustus

In de maand augustus 2015 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,56% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,78% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met -1,27%. Lezen

Wijziging criteria arbeidsongevallenwet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 december 2008 wijzigt, tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s. Lezen

Enkel focussen op competenties is niet genoeg voor evenredige arbeidsdeelname

Een degelijk arbeidsmarktbeleid versterkt competenties en talenten, maar zet ook in op diversiteit waarbij evenredige arbeidsdeelname (EAD) een belangrijk doel vormt. De SERV en de Commissie Diversiteit benadrukken de nood om de arbeidsmarkt voor iedereen, ook de kansengroepen, toegankelijk te maken. Lezen

Daling engagement en tevredenheid op het werk?

Vier op de vijf medewerkers is tevreden op het werk en evenveel is geëngageerd. Maar sinds 2009 daalt het niveau van tevredenheid en engagement wel stelselmatig. Dat blijkt uit het Engagement onderzoek dat HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 jaarlijks voert bij 2.500 medewerkers in België. Lezen

Warrants worden populairder in variabele lonen!

Van alle Belgische werknemers met een variabel loon, heeft vandaag 9,20% een systeem van aandelenopties (of warrants). Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 5,82% in 2011. Nog enkele trends: het systeem is lang geen privilege meer van kaderleden, het wordt nu ruim toegepast voor bedienden en vindt stilaan ook doorgang bij arbeiders. Lezen

1 op 4 Belgen wil van job veranderen om dichter bij huis te werken

1 op 4 Belgen wil van job veranderen om dichter bij huis te werken. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.671 Belgische werknemers naar de tijd die ze dagelijks van en naar hun werk spenderen. De Belg besteedt gemiddeld en onafhankelijk van de afstand en het vervoersmiddel, 54 minuten per dag aan zijn woon-werkverkeer. Met het openbaar vervoer doet de werknemer er dagelijks méér dan anderhalf uur over. Vooral zij die werken in een stad en het openbaar vervoer nemen, ervaren hun woon-werktraject als het meest belastend. Lezen

Belgische werknemer is klaar voor een moderner verloningssysteem en meer flexibiliteit

De Belgische werknemer is klaar voor een moderner verloningssysteem en meer flexibiliteit in zijn loonpakket, zo blijkt uit een recent onderzoek bij 2.000 werknemers. Veranderende loopbaanbehoeften zorgen ervoor dat de individualisering van het compensatiepakket steeds aantrekkelijker wordt voor zowel werknemers als werkgevers. Momenteel ontbreekt echter het juridische kader om deze flexibiliteit optimaal te organiseren. Lezen

Start-ups worden belangrijker voor de tewerkstelling!

Vernieuwende bedrijfjes, of start-ups, zijn in België goed voor bijna 50.000 nieuwe banen. Dat blijkt uit een studie van professor Omar Mohout die als eerste het landschap in kaart bracht. Lezen

Hoe kunnen bedrijven de vluchtelingen helpen?

Tijdens de jaarlijkse Voka Rentree riep Voka-voorzitter Michel Delbaere op om vluchtelingen vanaf dag 1 van begeleiding te voorzien. Zo geven we vluchtelingen voorsprong om meteen na hun erkenning aan de slag te gaan. Ook moeten bedrijven de nodige tools in handen krijgen om zelf opleiding en begeleiding van erkende vluchtelingen te voorzien. “De actualiteit dwingt ons om op korte termijn op zoek te gaan naar oplossingen”, aldus Delbaere. Lezen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.