NL | FR | LU
Peoplesphere

OESO- rapport: Inzetten op leren moet topprioriteit worden voor Vlaanderen.

Vandaag lanceert de Vlaamse Regering samen met de OESO een ‘Skills Strategie voor Vlaanderen’. Dit rapport analyseert de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en doet aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hieruit blijkt onder meer dat Vlaanderen op veel vlakken goed presteert, maar dat te weinig Vlamingen opleidingen volgen en dat ze hun bestaande competenties onvoldoende gebruiken in hun werk.

Vlaanderen scoort op veel vlakken goed: mensen zijn hoog opgeleid en productief, er is een sterk aanbod aan opleidingen, er zijn maatregelen vanuit het werkveld die deelname aan deze opleidingen ondersteunen en er is veel samenwerking tussen de verschillende betrokken spelers. “Maar enkele belangrijke uitdagingen moeten aangepakt worden als Vlaanderen ook in de toekomst goed wil presteren”, aldus Montserrat Gomendio, hoofd van het Centre for Skills bij de OESO ”Bijvoorbeeld de mismatch in vraag en aanbod van competenties en de vele vacatures die hierdoor moeilijk ingevuld raken, met name voor STEM-beroepen. Veel te weinig mensen zijn gemotiveerd om opleiding te volgen, vooral zij die er het meest nood aan hebben”. Uit het onderzoek blijkt dat 4 op 5 Vlamingen niet gemotiveerd is om opleiding te volgen. Daarnaast wijst de analyse van de OESO ook uit dat Vlaamse werkenden de competenties die ze hebben onvoldoende in hun job gebruiken, waardoor veel potentieel verloren gaat.

Vijf prioritaire aanbevelingen

Naast een statistische analyse van hoe Vlaanderen presteert in internationaal perspectief, bevat het rapport ook een reeks concrete aanbevelingen voor Vlaanderen, 26 in totaal. De vijf voornaamste aanbevelingen van de OESO zijn de volgende:

  1. Ontwikkel een alomvattende en concrete visie rond levenslang leren, die de leidraad wordt voor alle spelers in de wereld van opleiding voor volwassenen.
  2. Er is nood aan een meervoudige strategie om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, waaronder onderwijscurricula sneller aanpassen aan veranderingen in de vraag naar competenties, sectorfondsen mobiliseren, en verder inzetten op loopbaan- en leerbegeleiding.
  3. De steun voor opleidingsdeelname moet deel uitmaken van een breder proces van levenslang leren en loopbaanontwikkeling. Deze continue ontwikkelingsaanpak moet het uitgangspunt zijn voor de werking van onderwijs- en opleidingsverstrekkers, en voor de aanpak van ondernemingen en particulieren.
  4. Groepeer de bestaande opleidingsincentives en aanverwante maatregelen zoals loopbaancheques in één individuele leerrekening.
  5. Er is nood aan bewustwording rond het belang van het gebruik van competenties op de werkvloer. Vlaamse bedrijven zouden productiever kunnen zijn indien ze ten volle gebruik zouden maken van de alle competenties die beschikbaar zijn bij hun personeel.

Veel jobs wijzigen ingrijpend door digitale transformatie

Dirk Van Damme, afdelingshoofd in het Directorate for Education & Skills van de OESO: “Ons rapport toont aan dat de digitale transformatie ingrijpende gevolgen zal hebben voor mensen. Jobs zullen verdwijnen, andere zullen er bij komen, maar in vrijwel alle jobs zullen de taken die mensen doen grondig veranderen. Dat heeft enorme consequenties voor de skills van mensen. Deze transformatie is nu al voelbaar met herstructureringen die mee veroorzaakt worden door digitalisering. Dan is een ambitieus en coherent beleid omtrent levenslang leren broodnodig om mensen en ondernemingen voldoende weerbaar en wendbaar te maken om met die veranderingen om te kunnen gaan.”

Gedurende een gans jaar heeft een team van OESO-experts het Vlaamse beleid omtrent levenslang leren voor volwassenen geanalyseerd. Ze zijn in gesprek gegaan met meer dan 100 Vlaamse experts uit het veld, waaronder sociale partners, onderwijsinstellingen, sectoren, academici, overheidsmedewerkers en andere opleidingsverstrekkers. Door middel van workshops werden de OESO-analyses en de visies van al deze belanghebbenden met elkaar geconfronteerd. Op die manier ontstond er een breed gedragen strategie die tegemoet moet komen aan deze uitdagingen.

Bron : Departement Werk en Sociale Economie – Vlaamse Regering

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.