NL | FR | LU
Peoplesphere

Peoplesphere / Digital

Werkgevers blijven voorzichtig met aanwervingen

De Belgische werkgevers creëren weinig nieuwe jobs, maar tegelijk zijn ze ook niet van plan om medewerkers te ontslaan. In 6 van de 10 sectoren laten ze zich nog altijd positief uit, de Maakindustrie (+7) en de sector Transport, logistiek en communicatie (+6) op kop. Lezen

Jean-Luc Barbier (SD Worx)

SD Worx versterkt zijn team met de indiensttreding van Jean-Luc Barbier, die op 1 december tot International Sales Executive werd benoemd. Lezen

Europese topsalarissen vertonen steeds grotere nationale verschillen

In continentaal Europa vinden we de best betaalde CEO’s terug in Duitsland. België en Frankrijk betalen minder. De Nederlandse bedrijven zijn het zuinigst. Algemeen wordt de hoogte van de topsalarissen in zeer sterke mate bepaald door de grootte van het bedrijf, gevolgd door het land waarin het bedrijf gevestigd is. De prestaties van het bedrijf hebben een veel geringere impact. Lezen

Wo.Men@Work Award voor Michèle Paque

België heeft een nieuwe ambassadrice voor professionele gendergelijkheid: Michèle Paque, Managing Director van Quintiles Benelux. Ze ontving vandaag de Wo.Men@Work Award 2014, voor de vijfde keer uitgereikt door JUMP, in samenwerking met Coca-Cola Enterprises Belgium. De jury en het publiek kenden haar de prijs toe omwille van haar enthousiaste engagement voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. Lezen

4.391 werklozen meer dan vorig jaar

Vlaanderen telt eind november 229.827 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit zijn er 4.391 of 1,9 procent meer dan vorig jaar. Het stijgingsritme van de Vlaamse werkloosheid liep in 2014 terug van +11,5 procent in januari tot +1,9 procent in november. Lezen

Efficiënt gebruik van technologie is grootste uitdaging bij Flexibel Werken

IT-professionals in West-Europa staan voor dezelfde uitdagingen bij de invoering van flexibel werken. De top drie bestaat uit: efficiënt gebruik van nieuwe IT-technologie door medewerkers, security issues en beheersbaarheid van de infrastructuur. Dit blijkt uit het internationaal vergelijkend onderzoek ‘IT & Flexibel werken’ van BakkerElkhuizen, specialist op het gebied van werkplekinrichting, onder ruim 520 IT-professionals uit het Verenigd Koninkrijk (UK), Duitsland, Nederland en België. Lezen

Akkoord over hervorming WEP+

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van werkplekleren en de overgangsmaatregelen. Met de hervorming komt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters na intensief overleg met de sector op een aantal punten tegemoet aan hun bezorgdheden. De sector is op haar beurt bereid om de nieuwe systematiek een kans te geven. Met dit akkoord nemen de Vlaamse Regering en de sector de onzekerheid en de sociale onrust van de afgelopen weken weg, en geven ze duidelijkheid over de toekomst. Lezen

Regeling rond opleidingsinspanningen doorstaat proportionaliteitstoets niet

Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sanctioneerde ondernemingen die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren met een verhoging van de werkgeversbijdrage van 0,05 procent voor de financiering van het educatief verlof. Het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wijst nu op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof die stelt dat de regeling het proportionaliteitstoets niet doorstaat. Lezen

Eindejaarscadeaus: wat met de fiscus en RSZ?

Nu Sinterklaas en de eindejaarsfeesten voor de deur staan, willen veel ondernemingen hun werknemers waarderen door ze een geschenk of geschenkcheques te geven. Een traditie die, onder bepaalde voorwaarden, kan rekenen op een gunstige sociale en fiscale behandeling voor werkgever en werknemer, zo legt Isabelle Caluwaerts, legal advisor bij Partena Professional, uit. Lezen

Stabilisatie van de uitzendactiviteit in oktober

In de maand oktober 2014 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid licht met 0,15 procent ten opzichte van de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 0,14 procent in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een toename in gepresteerde uren met 0,15 procent. Lezen
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.