NL | FR | LU
Peoplesphere

De Nationale Arbeidsraad pleit voor gezonde werknemers in gezonde organisaties: 6 aanbevelingen aan de ondernemingen.

De sociale partners zagen het voorkomen van burn-out bij werknemers reeds als een belangrijke
maatschappelijke uitdaging in hun werkprogramma voor de jaren 2017-2018. Zij hebben de afgelopen jaren een voortrekkersrol opgenomen door een aanpak uit te werken die de ondernemingen en de sectoren kunnen gebruiken om te voorkomen dat werknemers uitvallen met psychosociale klachten in het algemeen en burn-out in het bijzonder (advies nr. 2.080 van 27 februari 2018).

Zij hebben deze aanpak ook uitgetest op het terrein in het kader van pilootprojecten in een beperkt aantal ondernemingen. Na evaluatie van deze projecten door een aantal academische experten hebben zij nu een beter zicht op wat werkt (advies nr. 2.330 van 29 november 2022).
Zij wensen daarom dat op grotere schaal initiatieven worden genomen in de ondernemingen en door de sectoren voor de preventie van burn-out en dat die uitgaan van deze goede praktijk.
Daarom richt de Raad aanbeveling nr. 30 aan de ondernemingen en de sectoren met de volgende 6 aanbevelingen voor de acties die in de ondernemingen ondernomen worden voor psychosociaal welzijn en preventie van burn-out in het bijzonder.

De aanbevolen actie in de ondernemingen:

  • is gericht op het verbeteren van de psychosociale werkomgeving in al haar aspecten (holistisch);
  • is gebaseerd op een intern draagvlak;
  • is gemaakt op maat van de onderneming;
  • mikt op zowel snelle verbeteringen als op langdurige/blijvende inspanningen;
  • komt bottom-up tot stand, in dialoog met de verschillende stakeholders in de onderneming, in de eerste plaats de werknemers en hun vertegenwoordigers; en
  • heeft baat bij de expertise die de sectoren kunnen bieden.

Het is de bedoeling dat deze aanbeveling deel uitmaakt van de informatiecampagnes die gevoerd worden in het kader van het Federaal plan “voor de preventie van stress op het werk en voor mentale veerkracht”.
De sociale partners zullen de tenuitvoerlegging van hun aanbeveling verder opvolgen.

 

Bron: Nationale Arbeidsraad

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.