NL | FR | LU
Peoplesphere

Digitale kloof blijft breed tussen laag- en hooggeschoolden.

Voor de eerste maal publiceert Statbel cijfers over de digitale vaardigheden van de Belgen op basis van de ICT-enquête huishoudens. Op dit moment zijn gegevens beschikbaar voor de jaren 2015-2019. Enkele opvallende totaalresultaten waarbij de geïnterviewden aangeven over meer dan basiskennis voor digitale vaardigheden te beschikken.

Eén derde van de Belgen zegt in 2019 over meer dan basiskennis te beschikken. De kloof tussen vrouwen en mannen is met respectievelijk 32% en 37% relatief klein.
De kloof tussen laag- en hooggeschoolden is met respectievelijk 15% en 57% hoog en is niet afgenomen tussen 2015 en 2019: studenten scoren met 61% het hoogst, inactieven met 11% het laagst.
Brussel en Vlaanderen hebben een kleine voorsprong op Wallonië wat betreft het hebben van meer dan basiskennis voor digitale vaardigheden.

Informatievaardigheden houden activiteiten in zoals kopiëren of verplaatsen van bestanden of folders, gebruik van opslagruimte op het internet, zoeken naar informatie op websites van de overheid, zoeken naar informatie over goederen of diensten, zoeken naar informatie in verband met gezondheid:

  • Drie op vier Belgen zeggen in 2019 over meer dan basiskennis informatie te beschikken;
  • Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen qua informatievaardigheden;
  • Meer dan 90% van de hoogopgeleiden zegt over meer dan basiskennis te beschikken tegenover slechts de helft van de laagopgeleiden;
  • 47% van de 65-plussers zeggen in 2019 meer dan basiskennis te hebben. In 2015 was dit slechts 37%.

Communicatievaardigheden zijn activiteiten zoals versturen en/of ontvangen van e-mails, gebruiken van sociale netwerken, telefoneren of videogesprekken voeren over het internet, uploaden van eigen gecreëerd materiaal:

  • Bijna vier op vijf Belgen zeggen in 2019 over meer dan basiskennis communicatie te beschikken;
  • Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen qua communicatievaardigheden;
  • Meer dan 90% van de hoogopgeleiden zegt over meer dan basiskennis te beschikken tegenover iets meer dan 60% van de laagopgeleiden;
  • 48% van de 65-plussers zeggen in 2019 meer dan basiskennis te hebben. In 2015 was dit slechts 32%.

Bron : Statbel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.