NL | FR | LU
Peoplesphere

Discriminatie op grond van moederschap: geluidsopnames aanvaard als bewijs.

De Arbeidsrechtbank van Luik heeft een werkgever veroordeeld wegens discriminatie op grond van moederschap. Het doorslaggevende element in de zaak was de opname van gesprekken door het slachtoffer, buiten medeweten van de werkgever, die als toelaatbaar en doorslaggevend bewijs werd beschouwd.

Het slachtoffer was dierenartsassistente met een contract voor bepaalde duur en haar contract werd driemaal verlengd. Ze zou daarna een voltijds contract van onbepaalde duur krijgen. Maar nadat de vrouw haar werkgever op de hoogte had gebracht van haar zwangerschap bood de werkgever haar slechts een deeltijds contract voor onbepaalde duur aan.

De Arbeidsrechtbank oordeelde dat het om directe discriminatie op basis van moederschap ging. Het Hof oordeelde ook dat de geluidsopname die zonder medeweten van de werkgever gemaakt werd, een toelaatbaar bewijsstuk is. Alleen met een dergelijke opname immers kon de vrouw haar vordering – aldus het Hof – bewijzen. Uit deze opname bleek dat de werkgever de vrouw niet voltijds in dienst wou nemen omdat zij binnenkort moeder zou worden van een baby. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon.

Vooruitgang voor de rechten van slachtoffers in de rechtspraak

Dit arrest versterkt de rechtspraak inzake discriminatie op grond van geslacht. In 2020 erkende een Arbeidsrechtbank voor het eerst de toelaatbaarheid van geluidsopnames als bewijsstuk in een vergelijkbare zaak. In beide dossiers, dat van 2020 en het recente dossier van de dierenartsassistente, bleek dat de werkgevers tevreden waren over hun werkneemsters totdat zij hun zwangerschap aankondigden en dat hun (toekomstige) moederschap een rol speelde in het besluit van de betrokken werkgevers om, in het eerste geval, de arbeidsovereenkomst niet te verlengen en, in het recentste geval, slechts een deeltijds contract aan te bieden.

Voor Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, illustreren deze gevallen dat zwangerschapsgerelateerde discriminatie nog steeds erg aanwezig is in onze samenleving. “Het moederschap mag voor vrouwen op de arbeidsmarkt niet langer een belemmering vormen. Maar wanneer vrouwen slachtoffer worden van dit soort discriminaties is het vaak erg moeilijk om de feiten te bewijzen. Het feit dat geluidsopnamen door de rechtbank als een rechtmatig bewijs worden erkend, is dan ook belangrijk voor de doeltreffende bescherming van slachtoffers van discriminatie”.

 

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.