NL | FR | LU
Peoplesphere

Diversiteit in Europese raden van bestuur: België scoort matig op genderdiversiteit maar top op nationaliteits- en ervaringsmix

Volgens een onderzoek gevoerd door Korn Ferry in 12 Europese landen scoren de Belgische raden van bestuur niet bepaald goed op genderdiversiteit. Met 31% vrouwelijke bestuurders zit België net onder het Europese gemiddelde van 32%. België is wel de absolute kampioen op vlak van internationale diversiteit. Meer dan 50% van de bestuurders in ons land zijn geen Belg en hebben buitenlandse werkervaring.

Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, stelt een onderzoek van Korn Ferry vast dat de samenstelling van de Europese raden van bestuur maar met mondjesmaat vervrouwelijkt. Met een gemiddelde van 32% vrouwen in 2018 is er slechts een stijging met 2% in vergelijking met 2017.

De studie omvat 384 beursgenoteerde bedrijven in 12 Europese landen, waaronder 24 bedrijven in België (een ruime BEL20 dus). Ze gaat in op de samenstelling van raden van bestuur en de vergoedingen. “Alhoewel we jaarlijks meer vrouwen in de raden van bestuur tellen, is het veeleer een gestage dan een spectaculaire groei”, analyseren Walter Janssens en Sonja Brouwers, beiden expert bij Korn Ferry. België blijft op vlak van genderdiversiteit ver onder de scores van landen zoals Noorwegen, Zweden en Frankrijk die op 40% of zelfs 45% zitten. “Onze zuiderburen hebben een quotum van 40% opgelegd, wat ze dus halen”, stipt Brouwers aan. De trage toename in genderdiversiteit aan de bestuurstafel hangt ook samen met de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in directiecomités en in andere hogere managementposities (gemiddeld 16%) (het zogenaamde ‘glazen plafond’).

Op vergoedingsvlak stelt het onderzoek van Korn Ferry een “gender pay gap” van 6% vast. De vrouwelijke bestuurders ontvangen in België 6% minder dan hun mannelijke collega’s; een verschil dat in lijn ligt met het Europese gemiddelde. “Deze kloof wordt verklaard doordat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de comités binnen de raden van bestuur, zoals een auditcomité of een remuneratiecomité”, legt Walter Janssens uit. Leden van dergelijke comités ontvangen daarvoor namelijk een extra vergoeding.

België top in ervaringsdiversiteit

Met andere aspecten van diversiteit komt België wel sterk uit de verf. Zo hebben 52% van onze bestuurders een andere dan de Belgische nationaliteit. Samen met Zwitserland heeft ons land hiermee de hoogste nationaliteitenmix in Europa. Onze buurlanden Duitsland en Frankrijk zijn veel “chauvinistischer” met meer dan 70% bestuurders die respectievelijk de Duitse en Franse nationaliteit hebben. “Rekening houdend met onze open economie in een geglobaliseerd landschap, is dit is zeker een troef voor onze bedrijven”, meent Walter Janssens. “Bovendien hebben de bestuurders van de Belgische bedrijven meer dan 80% van hun werkervaring in het buitenland opgedaan”.
Met dit cijfer is België de absolute kampioen op het vlak van internationale diversiteit, wetende dat dit in de rest van Europa slechts 43% bedraagt. Grote bedrijven zitten sowieso in een internationale markt en hebben deze internationale ervaring nodig. “België heeft nog een weg te gaan naar een gezondere genderdiversiteit, maar we zijn wel een voorbeeldland op het vlak van afkomst- en ervaringsdiversiteit”, besluit Sonja Brouwers.

Belgische vergoedingen bescheiden

De jaarlijkse vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur bestaat typsich uit een vaste vergoeding en supplementen voor het feit dat ze al dan niet deel uitmaken van één of meerdere comités binnen de raad van bestuur, zoals het auditcomité of het remuneratiecomité. In vergelijking met de Europese cijfers, waarbij steeds de mediaan (dus het middelste cijfer van de markt) gehanteerd wordt, bevinden de vergoedingen in België zich, samen met Zweden, Finland, Noorwegen en Nederland, lager dan de Europese mediaan. De hoogste vergoedingen vinden we in Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk.

Bron : Korn Ferry – jaarlijkse research waarbij in 12 Europese landen telkens de 25 à 30 belangrijkste beursgenoteerde bedrijven onderzocht worden.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.