NL | FR | LU
Peoplesphere

Engelse taalvaardigheid in België: kloof tussen taalgebieden en tussen geslachten wordt groter.

Vandaag heeft EF Education First de EF English Proficiency Index (EF EPI) editie 2023 uitgebracht. Deze index, gebaseerd op de testresultaten van 2,2 miljoen niet-Engelssprekenden in 113 landen en regio’s, toont een aanzienlijke daling van de Engelse taalvaardigheid bij jongeren in de afgelopen vijf jaar, evenals een groeiende genderkloof.

“Dit jaar lijkt de index wereldwijd enigszins stabiel, maar in werkelijkheid zien we dat vooruitgang in sommige landen en regio’s teniet wordt gedaan door achteruitgang in
andere.” aldus Kate Bell, de auteur van EF EPI. “Taal is cruciaal om perspectieven te
delen en elkaar te begrijpen. Het Engels, als universele brugtaal, vervult een unieke rol bij het verbinden van mensen over grenzen heen.”

De EF EPI is gebaseerd op de testscores van de EF Standard English Test (EF SET), die wereldwijd wordt zowel gebruikt door scholen, bedrijven en overheden voor grootschalige tests, als door individuele deelnemers.
Nederland, Singapore en Oostenrijk behouden hun topposities in de wereldranglijst. Zoals eerder vermeld, benadrukt de wereldwijde index ook een toename van de genderkloof en een afname van de Engelse vaardigheden bij jongvolwassenen (vooral bij de leeftijdsgroep van 18-20 jaar, grotendeels als gevolg van de pandemie, die deze trend in veel landen heeft versneld). Landen zoals India, Indonesië, Mexico en Japan ervaren de grootste dalingen in vaardigheden onder jongeren.

Voor België zijn de belangrijkste bevindingen als volgt:

  • Ondanks het feit dat ons land drie officiële talen heeft (Nederlands, Frans en Duits), scoren we zeer goed in het Engels en staan we op de 7de plaats in de ranglijst.
  • Aan de andere kant is er een groot verschil tussen de Vlaamse en Franstalige gebieden. Deze kloof is groter dan ooit, met de Vlaamse regio’s die vooruitgang boeken, terwijl de Franstalige regio’s aanzienlijk achteruit gaan ten opzichte van vorig jaar. Het verschil tussen de best en slechtst presterende regio’s is opvallend.
  • De studie toont aan dat alle leeftijdsgroepen erop vooruit zijn gegaan. Onze jongste groep (18-20 jaar) kreeg weliswaar een klap door de Covid-19-pandemie, maar krabbelde snel weer op. De Engelse taalvaardigheid van andere leeftijdsgroepen is enorm verbeterd sinds 2015.
  • De taalkundige kloof is duidelijk zichtbaar in onze scores voor de steden. Grote Vlaamse steden zoals Gent, Leuven, Antwerpen en Hasselt presteren uitstekend op de taaltest. Deze steden vormen respectievelijk de top 4, gevolgd door Brussel (tweetalig), terwijl de Franstalige steden onderaan de lijst staan.
  • België sluit zich aan bij de wereldwijde trend als het gaat om geslachtsverschillen. Mannen beschikken over betere Engelse taalvaardigheden dan vrouwen in bijna alle leeftijdscategorieën en landen. De kloof in België is sinds vorig jaar lichtjes vergroot, waarbij vrouwen terrein verliezen.
  • Over het algemeen doen Belgen het zeer goed op het gebied van Engelse taalvaardigheden, maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het feit dat België dit jaar een plaats is gezakt in de ranglijst. De resultaten van de EF EPI index bieden inzicht in mogelijke uitdagingen en taaltrends in de samenleving.

Globaal genomen zijn dit de belangrijkste bevindingen:

  • De Engelse taalvaardigheid van jongeren daalt sinds 2020, vooral in grote landen zoals India en Indonesië. Bovendien zijn veel andere landen in deze leeftijdsgroep getroffen door achteruitgang als gevolg van de pandemie, wat de wereldwijde neerwaartse trend heeft versneld. Met name in LatijnsAmerika en Azië is deze afname opvallend. Deze trend sluit nauw aan bij de onderbreking van onderwijssystemen tijdens de pandemie.
  • Werkende volwassenen hebben hun Engels verbeterd sinds 2015, het eerste jaar waarin we scores hebben gerapporteerd op basis van leeftijdsgroepen. Dit gebeurt zowel op de werkvloer, via formele trainingsprogramma’s, als door persoonlijke ontwikkeling. Deze trend sluit aan bij de groeiende vraag naar professionele Engelse cursussen gedurende het afgelopen decennium. Bedrijven en werknemers willen zo de kloof dichten tussen wat er in regulier onderwijs wordt geleerd en wat er vereist is in een steeds meer geglobaliseerde werkomgeving.
  • De genderkloof neemt toe, waarbij de Engelse vaardigheid van mannen verbetert en die van vrouwen afneemt. Deze genderkloof is echter niet consistent, aangezien 63 landen gendergelijkheid benaderen of bereiken.
  • Op regionaal niveau: Het Engels taalniveau neemt steeds af in Oost-Azië, een trend die dit jaar veel kracht bijgezet wordt door China en Japan. In het Midden-Oosten lijkt de Engelse vaardigheid niet te veranderen. In Latijns-Amerika gaat het Engels langzaam vooruit, maar de vooruitgang in de regio wordt geremd door een daling in Mexico en Brazilië. Ondanks dat Europa bovenaan de lijst staat, lijkt het erop dat ze dit jaar geen vooruitgang heeft geboekt. Tot slot blijft de Engelse vaardigheid in Afrika grotendeels constant, met uitzondering van Tunesië en Algerije, die veel vooruitgang boekten.

Bron: Education First

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.