NL | FR | LU
Peoplesphere

Ethias neemt een innovatieve maatregel op haar traject naar meer energiesoberheid: sluiting hoofdzetels van Hasselt en Luik gedurende 1 dag per week.

Ethias heeft besloten haar acties op te voeren om haar koolstofvoetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd in te spelen op de verwachtingen van haar medewerkers om flexibeler te gaan werken door nieuwe hybride werkmethoden in te voeren. Daarom zal vanaf 23 mei de verzekeringsmaatschappij elke maandag haar nationale zetels (Luik & Hasselt) sluiten en haar medewerkers vragen van thuis uit te werken. Homeworking wordt bovendien toegestaan tot 3 dagen per week, d.w.z. 60 % van de werktijd.

Dankzij deze maatregel (innovatief op de Belgische markt) zal Ethias haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder kunnen afbouwen. Dit komt bovenop de talrijke initiatieven van de voorbije jaren. Zo kon de onderneming haar koolstofvoetafdruk al met een derde verminderen, vier jaar vroeger dan gepland.

Een positief effect voor het klimaat, geen gevolgen voor onze klanten!

Een belangrijk onderdeel in de Sustainability-strategie van Ethias is het verminderen van haar koolstofvoetafdruk. Om haar ambitieuze doelstellingen als onderneming met burgerzin te bereiken focust ze in de eerste plaats op energiesoberheid. Centraal daarin staan maatregelen die moeten worden genomen om de impact op het milieu en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Niet alleen voor de klimaatnoodsituatie waar we niet omheen kunnen, maar ook in de context van een potentiële energiecrisis naar aanleiding van de huidige geopolitieke situatie.

De sluiting zal gelden voor de zetel in zowel Hasselt als Luik, maar zal geen gevolgen hebben voor de klanten. Alle regionale kantoren (inclusief Hasselt, Luik en Alleur) blijven volledig toegankelijk voor hen.

De verschuiving naar meer homeworking is ook een antwoord op de wens die leeft bij de grote meerderheid van de medewerkers. Personeelsleden die niet van thuis uit willen werken, zullen hun werkdag nog steeds in enkele van onze andere gebouwen kunnen doorbrengen. “Alvorens de toegang tot haar gebouwen te rationaliseren heeft Ethias lang nagedacht over verschillende scenario’s en die ook grondig geëvalueerd om er zeker van te zijn dat ze zowel voor de medewerkers als voor het milieu gunstig zijn. Volgens de gegevens van CO2Logic is de ecologische winst van homeworking positief wanneer het woon-werktraject meer dan 2 km bedraagt. En dat is het geval voor meer dan 90 % van onze medewerkers. In het najaar zullen we de nieuwe werkorganisatie evalueren” aldus Julien BALISTRERI, Chief People & Organization Officer (Ethias).

4 jaar voorsprong op de koolstofreductiedoelstellingen

In 2019 lanceerde Ethias haar Change Over-plan om tegen 2030 koolstofneutraal te worden met een tussentijdse doelstelling van -30 % tegen 2025.
Dankzij de inspanningen van de afgelopen 3 jaar en de bijzondere context van de voorbije maanden kon de doelstelling voor 2025 al in 2021 worden bereikt. Dus 4 jaar eerder dan gepland. Onze directe voetafdruk bedraagt nu 3839 ton CO2, waarvan 90 % afkomstig van mobiliteit (wagenpark) en gebouwen.

Voor het derde jaar op rij compenseert Ethias haar emissies en ontvangt ze het label “CO2 Neutral Company” dankzij o.m. haar steun aan “One cookstove saves trees, hundred save forests”, een project in Ghana met “Gold Standard”-certificaat.

Dit label van Vinçotte wordt alleen toegekend na serieuze klimaatinspanningen. Het biedt de garantie dat de erkende organisaties hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen en verminderen en hun resterende CO2-emissies compenseren.

Concrete acties rond 5 punten

Om haar ecologische impact verder te verminderen heeft Ethias besloten de aanbevelingen van het IEA (Internationaal Energieagentschap) zo nauwkeurig mogelijk op te volgen en focust ze haar inspanningen op de volgende vijf aspecten:

  • uitrol van homeworking tot 60 % per week (verder dan de aanbeveling van het IEA)
  • invoering van tools voor vergaderen op afstand om dienstverplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden
  • interne promotie van openbaar vervoer en zachte mobiliteit
  • uitbouw van carpooling dankzij efficiënte matchingtools
  • elektrificatie van haar wagenpark via een nieuwe Fleet Policy (80 % van de collega’s kiest vandaag voor een volledig elektrische bedrijfswagen).

Tot slot nog dit: vanaf 2024 zal Ethias haar (ver)nieuw(d)e zetels in Hasselt en Luik in gebruik nemen. De innovatieve technologieën die in die gebouwen worden toegepast, zullen de onderneming in staat stellen haar verbruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk te verminderen en nog dichter bij haar streefdoel van koolstofneutraliteit te komen.

Een versterkte strategie rond duurzaamheid

Eind 2021 rolde Ethias haar nieuwe “Sustainability”-strategie uit en richtte ze een nieuw team op met vier gepassioneerde medewerkers die zich volledig inzetten voor dit thema. Hun voornaamste taak is de integratie van duurzaamheidscriteria in alle activiteitsdomeinen van de onderneming.

Deze nieuwe strategie is geïnspireerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en richt zich in het bijzonder op de doelstellingen om (i) armoede te beëindigen, (ii) een goede gezondheid voor alle leeftijden te promoten, (iii) duurzamere steden en gemeenschappen te maken en (iv) de klimaatverandering te bestrijden.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.