NL | FR | LU
Peoplesphere

HR vacature : de FOD Sociale Zekerheid zoekt een Verantwoordelijke HR (m/v/x).

FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels.

Je functie
Je hebt als hoofdopdracht om het team aan te sturen en samen met hen vorm te geven aan de dienst HR. Dit betekent onder andere instaan voor een goede organisatie van de dienst, efficiënt en flexibel met goed werkende processen, waarbij het duidelijk is wie wat doet en beslist. Daarnaast sta je ook in voor het uitwerken van een strategie, visie, beleid die gealigneerd zijn op de organisatiestrategie en -visie.
Dit zijn jouw voornaamste objectieven:
• De strategie voor HR bepalen en ze omzetten in doelstellingen teneinde een duidelijke richting te bepalen in overeenstemming met de strategie van de organisatie.
• De dienst aansturen en de middelen aanwenden om tot een optimale werking te komen en de strategische doelstellingen te realiseren.
• Adviezen en beleidsaanbevelingen voor HR formuleren teneinde bij te dragen tot de strategie van de organisatie.
• Zijn/haar kennis ontwikkelen en de informatie- en kennisuitwisseling over de teams en buiten de dienst stimuleren teneinde de expertise en geloofwaardigheid van de dienst te versterken en de laatste ontwikkelingen te integreren in de werking ervan.
• Constructief samenwerken met de andere ondersteunende diensten enerzijds om tot een coherente visie en aanpak te komen en met de business anderzijds om tot een effectieve en klantgerichte ondersteuning te komen en het beleid mee te helpen uitdragen in de business.
• Regelmatige en gerichte informatie en feedback geven over de activiteiten, resultaten en de visie van de dienst met inbegrip van toekomstgerichte of vernieuwende voorstellen.

Je profiel
Je hebt een masterdiploma en minstens 5 jaar professionele ervaring in human resources (meer info in de functiebeschrijving).

Je voordelen
Naast een aantrekkelijk loon kan je rekenen op uitgebreide opleidingsmogelijkheden en verschillende sociale voordelen. Je hebt ook gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en kan genieten van een voordelige hospitalisatieverzekering. Je werkplaats is makkelijk bereikbaar en er is een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques. Je krijgt een laptop en tussenkomst in de internet- en gsm-kosten.
Onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe.

Je werkgever
Je werkt voor de dienst HR van de FOD Sociale Zekerheid.
De dienst HR beheert de middelen (personeelsenveloppe, enz.), beheert de personeelsdossiers, werkt mee aan de ontwikkeling van de organisatie (talent en leiderschap, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, enz.) en investeert in de medewerkers (opleiding, ontwikkeling, enz.).

Haar missie bestaat uit het aantrekken, selecteren en integreren van medewerkers; hen te ondersteunen in hun ontwikkeling; en ervoor te zorgen dat leidinggevenden en teams zich in al hun diversiteit goed voelen binnen onze organisatie met het oog op het realiseren van de organisatiedoelstellingen, teneinde bij te dragen tot de realisatie van een performante organisatie die:
• duidelijk gestructureerd en wendbaar is,
• waardengedreven en – bewust is,
• zichzelf voortdurend verbetert en streeft naar innovatie, optimalisatie en excellentie,
• de stakeholder centraal stelt,
• een aantrekkelijke werkgever is voor gedreven en talentvolle medewerkers.
Overzicht van de voornaamste opdrachten op vlak van HR: zie bijlage.

Solliciteren
Je kan tot en met 30 Mei solliciteren via deze link.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.