NL | FR | LU
Peoplesphere

Familiehulp viert 70-jarig bestaan: een voorbeeld van klantgerichte organisatie.

Familiehulp viert op donderdag 19 september 2019 haar 70-jarig bestaan met een colloquium in het Brusselse 44 Center. Met het thema “We zijn er voor jou” wil de thuiszorgorganisatie focussen op de vraag hoe de zorgsector de klant nog meer centraal kan stellen.

Doorheen haar 70-jarige geschiedenis stelde Familiehulp de klant altijd centraal. “Dat willen we in de toekomst nog meer doen”, zegt Ann Demeulemeester, algemeen directeur van Familiehulp. “Ons jubileum vormt daarom een perfect moment om vooruit te kijken. We moeten ons de vraag durven stellen op welke manier we in de toekomst zorg en ondersteuning willen aanbieden.”

De vraag is noodzakelijk, want de sector van de thuiszorg ziet veel veranderingen en uitdagingen op zich afkomen. “In een veranderende maatschappij en een zorglandschap dat steeds commerciëler wordt, merken we dat klanten mondiger worden”, pikt Ann Demeulemeester in. “Mensen willen de regie over hun zorg in handen nemen en gaan – zeker door de komst van de persoonsvolgende financiering – op zoek naar gerichte zorg op maat van hun wensen, noden en behoeften. Regie betekent ook dat ze zelf het tijdstip willen kiezen waarop de zorg verleend wordt.”

“Naast die vraag naar flexibiliteit zien we ook het gegeven van diversiteit meespelen: de thuiszorg richt zich zowel op mensen met dementie, mensen met psychische problemen, palliatieve zorgsituaties, gezinnen of personen in kansarmoede, kraamzorg en thuishospitalisatie. Bovendien worden zorgvragen chronischer en complexer, want mensen worden ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Hierdoor verschuift het zwaartepunt al een tijdje van de reguliere zorginstellingen naar de thuiszorg. Dit zijn allemaal factoren waar we als thuiszorgorganisatie rekening mee moeten houden.”

Nabijheid, flexibiliteit, digitalisering en samenwerking

Familiehulp heeft de voorbije jaren enkele antwoorden geformuleerd op deze uitdagingen. “We hebben gekozen voor een versterkte en vernieuwde regiowerking, met de nadruk op bereikbaarheid, nabijheid en flexibiliteit”, aldus Ann Demeulemeester. “We bieden zorg aan op die momenten waarop de klant ons nodig heeft, bijvoorbeeld ook ’s avonds en in het weekend. We zijn 7 dagen op 7 bereikbaar, en willen via onze wijkteams nog meer in de buurt van onze klanten zijn. Intern hebben we de verantwoordelijkheden lager gelegd en zetten we in op opleiding en training. Zo kunnen onze nieuw samengestelde zorgteams van verzorgenden en huishoudhulpen accuraat de zorg voor hun klanten opnemen en snel inspelen op hun diverse behoeften. We vergroten ook de rol van de mantelzorgers door hen meer actief te betrekken in de zorgverlening. Zo worden zorgvragers en zorgverleners échte partners in het zorgtraject.”

Met de komst van het persoonsgebonden budget vrezen sommigen dat klanten de regie volledig naar zich willen toetrekken. “Dat is op zich niet erg”, verduidelijkt Ann Demeulemeester. “Als je over een toereikend zorgaanbod beschikt, laat je mensen de keuze. De thuiszorg moet in staat zijn om zowel acute, eenvoudige zorgvragen als chronische complexe zorgbehoeften te behandelen.”

Al wil Familiehulp de autonomie van klanten ook een deel nuanceren. “Niet iedereen heeft de mogelijkheden, de kennis of de juiste toegang om een zorgpakket volledig zelf samen te stellen”, gaat Ann Demeulemeester verder. “Bij deze mensen moet je het zorgaanbod actief in hun bereik brengen en samen bekijken welke dienstverlening het beste past. Als sector moeten we oppassen om in zulke gevallen niet voor de gemakkelijkheidsoplossing te kiezen. Begeleiding, advies en ondersteuning blijven absoluut noodzakelijk.”

Voor Familiehulp is een goede samenwerking met andere zorgpartners daarom erg belangrijk. “Door trans- en intramurale samenwerking te stimuleren, bouw je gemakkelijker een geïntegreerd en aantrekkelijk zorgaanbod uit. Het helpt eveneens om fragmentatie tegen te gaan, waardoor mensen met een zorgbehoefte niet meer hoeven te verdwalen in een complex doolhof van zorginstellingen en zorgaanbiedingen. Ook op die manier kan je de klant dus meer centraal stellen, net zoals digitalisering en innovatie op het vlak van technologie of buurtzorg hefbomen vormen om nog meer klantgericht te werken.”

 

Programma “We zijn er voor jou” – Colloquium naar aanleiding van 70 jaar Familiehulp

Donderdag 19 september 2019 van 10.00u tot 16.30u – Brussels 44 Center – Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel

Keynote speakers: Dr. Edgard Eeckman (UZ Brussel), Sophie Dutordoir (CEO NMBS) en Debby Wilmsen & Frédéric De Gezelle (Tomorrowland)

Workshops:

  • Innovatieve arbeidsorganisatie: zelforganisatie rond de klant – Inge Croes en Wim D’Haese, Familiehulp
  • Zorg met een warm hart – Krista Bracke, ex-VRT
  • Klant centraal! Is dat zo? Werken vanuit sociale netwerkstrategieën – Riet Portengen, Sonestra
  • Het Tubbemodel: een inspiratie voor thuiszorg? – Bénédicte Gombault en Betty Herbots, Koning Boudewijnstichting
  • Het mangomoment: met een klein gebaar naar warmere zorg – Prof. Kris Vanhaecht, KULeuven
  • Als ik ontwerp, denk ik aan jou – Murielle Scherre, La Fille d’O
  • Een duurzaam draagvlak creëren voor gedeelde thuiszorg via human centered design – Elizabeth Verhetsel, Twisted Studio
  • Intimiteit en seksualiteit in een zorgcontext. Vanuit het taboe naar volwaardige zorg – Steven De Weirdt, Aditi
This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.