NL | FR | LU
Peoplesphere

Flexibele verloning: prioriteit in 2016 en 2017

Werkgevers worden enthousiast over de mogelijkheid om meer flexibiliteit in hun loonbeleid te integreren: 1 op 4 wil van flexibele verloning een prioriteit maken de komende twee jaar, zo blijkt uit een enquête van Acerta. Dit speelt in op de vraag van werknemers, die niet langer tevreden zijn over hun verloning en de opbouw van hun verloningspakket. De arbeidsmarkt is klaar voor een nieuwe fase in het verloningssysteem.

De Belg is ontevreden met zijn huidige verloning: Belgen vinden dat hun compensatie niet in directe lijn ligt met hun takenpakket (34%), én meer dan 30% verklaart niet correct te worden verloond in vergelijking met anderen op de arbeidsmarkt of in vergelijking met hun collega’s. Bovendien vinden ze dat ze op een té uniforme manier worden verloond. Slechts 48% is momenteel tevreden over de opbouw van hun loonpakket.

En daarin kan een systeem van flexibele verloning verandering brengen. Werknemers zijn dan ook al langer vragende partij: zo’n 8 op 10 is voorstander voor het invoeren van flexibele verloning, waarbij ze ook zelf keuzes kunnen maken over de invulling van hun compensatiepakket. Dit enthousiasme wordt nu ook gedeeld door werkgevers. Meer dan 6 op 10 werkgevers vindt het belangrijk dat hun werknemers de mogelijkheid hebben om de keuze te maken in de samenstelling van hun loonpakket, en meer specifiek de verhouding tussen loon, vrije tijd, mobiliteit en extralegale voordelen.

Verloning op basis van anciënniteit verouderd

CEO’s zijn eveneens bereid om hun werknemers een financiële stap te laten terugzetten in ruil voor een functie die minder belastend is: zo’n 85% van de CEO’s is hiervoor te vinden. Daarentegen verklaart amper 37% van de werknemers gebruik te willen maken van een dergelijke maatregel. In de leeftijdscategorie van 50-plussers, op wie deze maatregel effectief zou kunnen worden toegepast, daalt de interesse in deze mogelijkheid nog verder tot iets meer dan 32%.

Bediende versus arbeider

Bovendien wil 1 op 4 werkgevers werk maken van een variabele verloning in functie van de individuele of collectieve prestaties de komende twee jaar. Werknemers stemmen hiermee in: 60% meent dat er momenteel geen rekening gehouden wordt met hun prestaties, en dat ze op een gestandaardiseerde manier gecompenseerd worden. Zo’n 73% van de bevraagden wil hier verandering in brengen en hun verloning afhankelijk maken van hun individuele resultaten. Wanneer de respondenten gevraagd wordt of ze hun verloning ook willen laten afhangen van een collectief resultaat, is de respons eerder aarzelend: de helft van de werknemers heeft minder vertrouwen in het bedrijfsresultaat dan in hun eigen prestatie.

Nochtans stelt 87% van de werkgevers dat het loon van hun bedienden gedeeltelijk of volledig afhankelijk moet kunnen zijn van hun individuele resultaten. Hier is nog een verschil te merken tussen bedienden en arbeiders: slechts 76% van de werkgevers wil dat hun arbeiders verloond worden op basis van hun prestaties. Wanneer CEO’s gevraagd worden naar hoeveel procent van het loon dan juist variabel gemaakt mag worden, zegt 58% dat arbeiders 10% of meer variabel mogen verloond worden, terwijl dit voor bedienden stijgt tot 74 %.

Hindernissenparcours

Als gepolst wordt naar wat CEO’s juist belet om flexibele verloning in te voeren of het bestaande loongebouw te herwerken, staat de wetgeving met stip op de eerste plaats (53%).  Arbeidsorganisatie (37%) en en budgettaire effecten via een verhoging van de loonkost (33%) vullen de top drie aan.

Andere belangrijke redenen zijn de administratieve complexiteit (30%) en continuïteit in de arbeidsorganisatie, ongelijkheid in de organisatie (31%) en ongelijkheid tussen collega’s vermijden (24%).

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.