NL | FR | LU
Peoplesphere

Werkbaar werk plus voor bijna één op vijf werknemers

17,9% van de werknemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk plus. In de werkbaarheidsmeting van 2013 behoren zij met hun job tot de beste helft voor werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. Alles wijst erop dat heel wat werknemers met werkbaar werk plus een job hebben die een langere loopbaan en duurzame inzetbaarheid toelaten. Zij achten zich vaker dan andere werknemers in staat om hun werk uit te voeren tot hun pensioen. Bovendien zijn ze minder op zoek naar ander werk en zijn ze minder ziek.

Een eerste vaststelling is dat we werknemers met werkbaar werk plus terugvinden in alle beroepen en in alle sectoren. Het aandeel hierbinnen verschilt wel. Bij de kortgeschoolde arbeiders vinden we met 9,9% het laagste aandeel werknemers met werkbaar werk plus. De geschoolde arbeiders, de uitvoerende bedienden, de middenkaders/professionals en de zorgmedewerkers noteren een aandeel dat ligt tussen de 19% en 21%. Bij de kaders/directie en de onderwijsmedewerkers ligt dit aandeel op 16%. In vier sectoren ligt het aandeel werknemers met werkbaar werk plus lager dan 15%: de transportsector, de post en telecommunicatie, de zakelijke dienstverlening en de horeca. Het openbaar bestuur, de gezondheids- en welzijnszorg, de bouw en de chemische sector hebben een aandeel werkbaar werk plus van om en bij de 20%.

Meer mannen dan vrouwen hebben werkbaar werk plus

Het aandeel werkbaar werk plus ligt hoger bij de mannen dan bij de vrouwen. Dit verschil is het duidelijkst bij de geschoolde arbeiders en de middenkaders/professionals. Bij de -30 jarigen en bij de 55-plussers heeft bijna 20% van de werknemers werkbaar plus. De leeftijdsgroep 40-49 jaar heeft met 16,6% het laagste aandeel werkbaar werk plus. Het aandeel werkbaar werk plus verschilt niet naar ondernemingsgrootte. Er is ook geen verschil wanneer we voltijds met deeltijds werk vergelijken.

Werkbaar werk plus spoort met langere loopbanen

De cijfers wijzen erop dat werkbaar werk plus goed spoort met een beleid dat focust op het uitbouwen van langere loopbanen en duurzame inzetbaarheid. Werknemers met werkbaar werk plus achten zich vaker dan andere werknemers in staat hun werk uit te voeren tot hun pensioen. Ze hebben ook een lagere verloopintentie en zijn minder vaak ziek.

Aandachtspunten voor meer werkbaar werk plus

De analyse schuift per beroepsgroep en per sector een aantal specifieke aandachtspunten naar voor waarop men kan inzetten om het aantal werknemers met werkbaar werk plus nog te doen toenemen. Zo is voor arbeiders meer afwisseling op het werk een belangrijk aandachtpunt om te komen tot meer werkbaar werk plus. Dit geldt ook voor werknemers uit de groot- en kleinhandel, de transportsector en het openbaar bestuur. Voor werknemers met een kader- of directiefunctie en voor onderwijsmedewerkers kan vooruitgang geboekt worden door in te zetten op de aandachstpunten werkdruk en emotionele belasting.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.