NL | FR | LU
Peoplesphere

Flitscontroles op het telewerk in de tertiaire sector in de maand januari.

Flitscontroles zijn aangekondigde controles binnen fraudegevoelige sectoren en dit gedurende een bepaalde periode (doorgaans een maand), naar analogie met bv. BOB-campagnes en flitsmarathons. De controles worden op lokaal vlak gecoördineerd en uitgevoerd door de arrondissementscellen, voorgezeten door de arbeidsauditeur en samengesteld uit de federale sociale inspectiediensten, eventueel aangevuld met regionale inspectiediensten, Politie, FOD Financiën, FOD Economie, etc.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Dit neemt niet weg dat er bij flagrante inbreuken kordaat zal worden opgetreden en – indien nodig – zal worden geverbaliseerd.
De resultaten worden sneller verwerkt en gepubliceerd. Dit laat de werkgeversorganisaties ook toe om zelf gerichte acties te ondernemen om mee te helpen het aantal inbreuken in hun sectoren te verminderen.

De eerstvolgende flitscontrole betreft de naleving van de verplichting op telewerk in de tertiaire sector en zal plaatsvinden in de maand januari 2021 en dit in heel België.

Via een checklist wordt duidelijk gemaakt wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle op het naleven van de preventiemaatregelen inzake COVID-19.

Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteurs ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Bron : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.