NL | FR | LU
Peoplesphere

Geen ‘one size fits all’ in telewerk : sleutel ligt bij leidinggevenden en ‘management by objectives’.

Binnen twee weken vindt de nationale telewerk dag plaats (22 september), een initiatief om de voordelen van telewerken bij meer werkgevers te promoten. Telewerk is echter geen ‘one size fits all’, hoewel er gemeenschappelijke aanbevelingen uitkomen. Door de coronacrisis werden Belgische bedrijven door de overheid verplicht om maximaal telewerken in te voeren. Het onderzoek legt nu de belangrijkste leerlessen en aanbevelingen bloot, die uit de versnelde invoering van het telewerk naar boven kwamen.

In de top vijf van praktische aanbevelingen die werkgevers (die telewerk invoerden) adviseren, staan twee aandachtspunten met het oog op medewerkers en leidinggevenden: ongeveer vier op de tien werkgevers ziet heil in het trainen van medewerkers en leidinggevenden, en de helft wil hen op voorhand informeren en betrekken. Dit is belangrijk naast ‘werken aan een cultuur van vertrouwen’ en ‘duidelijkheid via een policy met afspraken, die de top twee van aanbevelingen uitmaken. Hoe groter het bedrijf, hoe duidelijker deze punten naar voren komen.

Top vijf: Succesfactoren bij de start van telewerk volgens Belgische werkgevers

De top van de belangrijkste aanbevelingen is ongeveer dezelfde in de drie regio’s in België (al kan de volgorde licht verschillen). Wallonië zet het onderzoek naar de ‘telewerkbaarheid’ iets meer vooraan; Brussel (en Vlaanderen) de afstemming met het mobiliteitsbeleid en Vlaanderen benadrukt ook zicht te krijgen op de weerstanden. “Bedrijven realiseren zich dat de menselijke factor, zowel van medewerkers als leidinggevenden, het verschil maakt om succesvol te zijn. Wie zicht heeft op de weerstanden en interesse bij de medewerkers, kan beter een balans vinden en een doeltreffend beleid uitwerken, waar iedereen beter van wordt”, zegt Katleen Jacobs van SD Worx.

Sleutel bij leidinggevenden: ‘managing by objectives’, vanop afstand

Het blijft een minderheid die vandaag geen telewerk aanbiedt: het gaat om minder dan twee op tien van de werkgevers. Ook deze groep legt de sleutel tot succes bij de leidinggevenden: hen overtuigen én coachen lijkt hen de voorwaarde om telewerk in te voeren. Het aansturen vanuit doelstellingen, en niet op basis van aanwezigheid, is een sprong die nog niet overal is genomen.

Werkgevers zonder telewerk: wat moet er voor u veranderen om telewerk in te voeren?

Vlaamse werkgevers, die telewerk niet aanbieden, vrezen meer dan Waalse en Brusselse bedrijven dat telewerken de samenwerking in team en de afstemming van het werk dreigt te verminderen. “Maar je kan hier ook in groeien. Er zijn oplossingen voorhanden zoals opleidingen, specifiek m.b.t. leidinggeven en samenwerken vanop afstand, zonder de controle te verliezen: een vijfde van de Belgische werkgevers geeft aan hieraan te werken, al verschilt dit van per regio. Een op de drie Brusselse werkgevers voorziet dit; In Vlaanderen dit minder een kwart (24%) en minder dan een vijfde van de werkgevers in Wallonië (18%). Al werken organisaties eerst aan hun ICT-ondersteuning”, weet Hr-dienstverlener SD Worx.

Er is nog een weg te gaan: nationale telewerkdag op 22 september

Op 22 september vindt voor de derde keer de nationale telewerkdag plaats, om telewerk in de kijker te zetten. “Ongeveer vier op de tien organisaties zouden aan dit initiatief deelnemen”, zo blijkt uit de bevraging van SD Worx. Al zijn er wel verschillen naargelang de regio en de sector: bij Brusselse bedrijven is dit maar liefst de helft. “In de sector bouw en industrie wil ongeveer een kwart van de bedrijven deelnemen. Voor productie-omgevingen is telewerk geen evidentie. Er is geen ‘one size fits all’, noch een verplichting: een kwart van de werkgevers zonder telewerk geeft aan dat de organisatie zich niet leent tot telewerk”, besluit Katleen Jacobs van SD Worx.

 

Bron : het onderzoek betreft een online enquête uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX in opdracht van SD Worx bij 510 Belgische werkgevers (maximale foutenmarge bij 95% betrouwbaarheid = 4,3%). In totaal werden 222 Waalse werkgevers in de periode van 1 juni tot 12 juni 2020 bevraagd (maximale foutenmarge = 6,5%). Daarnaast reageerden 288 Vlaamse werkgevers in de periode van 22 juni tot 3 juli 2020 (max. foutenmarge = 5,7%) op deze enquête. Een kwart (26%) van de respondenten situeert zich in de industriesector en drie kwart (63%) in de dienstensector. Bijna de helft (46%) heeft minder dan 50 werknemers in dienst en een derde (30%) telt 250 werknemers of meer.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.