NL | FR | LU
Peoplesphere

Half januari had al één op drie (31%) Belgische werknemers een coronapremie ontvangen.

Eén op drie werknemers ontving al een coronapremie van gemiddeld bedrag 315 euro. Ruim een vierde (27,6%) van de werknemers die al een premie ontvingen, kreeg het maximumbedrag van 500 euro. In sommige sectoren zijn werkgevers verplicht om een coronapremie uit te betalen (25,2% van de werknemers), in andere is het enkel verplicht als het bedrijf winst maakte (47,3% van de werknemers).

“Werkgevers die verplicht zijn een coronapremie uit te betalen, moeten dat voor 31 maart 2022 doen. Indien niet, riskeren ze boetes en moeten ze alsnog de premie als loon uitbetalen, en dat is fiscaal een stuk minder voordelig”, zegt Els Vanderhaegen, Legal Expert bij Securex.

De coronapremie is een fiscaal voordelige manier van verlonen die door de federale overheid in het leven werd geroepen voor ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de crisis en hun werknemers in 2021 een éénmalig extraatje van maximum 500 euro willen bieden. De premie wordt uitbetaald in de vorm van elektronische consumptiecheques die de werknemer vrij kan besteden.

Verplichte premie (in sommige sectoren)

Voor sommige sectoren (bijvoorbeeld in de sectoren bouw, chemie en schoonmaak) is het bij sectorakkoord verplicht om een coronapremie uit te betalen. Vaak werd bovendien een minimumbedrag afgesproken. Door deze akkoorden zal ruim een vierde (25,2%) van alle Belgische werknemers in elk geval een coronapremie ontvangen voor eind maart. Het gemiddelde van de tot nu toe uitbetaalde bedragen voor deze groep bedraagt 316,6 euro; 21,5% ontving het maximumbedrag van 500 euro.

Voor bijna de helft van de werknemers (47,3%) is de werkgever verplicht om een premie uit te keren indien de onderneming winst heeft gemaakt: deze regel is onder andere van kracht binnen het paritair comité 200 (grootste aandeel van de bedienden) en het paritair comité 111 (metaalarbeiders). Binnen deze groep ontving 33,7% al een coronapremie, die gemiddeld 320 euro bedraagt. 1 op 3 van hen kreeg het maximumbedrag van 500 euro. Hun werkgever ging dus verder dan hun verplichting, want het bedrag dat onderhandeld werd in de sectorakkoorden ligt vaak lager.

Indien het bedrijf winst heeft gemaakt en er in de sector een akkoord onderhandeld werd dat er in dat geval een coronapremie uitbetaald moet worden, is de werkgever verplicht om dit voordeel aan te bieden. De premie moet voor 31 maart 2022 uitbetaald worden, om sancties te vermijden en fiscale voordelen te verzekeren.

“Het is dus van groot belang dat werkgevers tijdig alle informatie doorgeven aan hun sociaal secretariaat, zodat de betaling tijdig kan gebeuren. Inbreuken kunnengesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van 80 tot 800 euro, vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers. Bovendien zullen die werkgevers alsnog de premie moeten uitbetalen, maar dan als loon in plaats van als consumptiecheque, en dat komt hen een stuk duurder uit”, waarschuwt Els Vanderhaegen, Legal Expert bij Securex.

Voor een laatste groep werknemers (27,5%) werd geen sectorakkoord onderhandeld, en geldt dus geen verplichting (hoofdzakelijk non-profit, kappers, horeca, interim en kunstensector). In deze gevallen moesten werkgevers vóór 31 december 2021 beslissen of zij al dan niet een coronapremie zouden uitkeren. Binnen deze groep werknemers heeft op vandaag slechts 5% een coronapremie ontvangen. Securex verwacht dat hier nog weinig verandering in zal komen. Deze groep werknemers ontving gemiddeld slechts 243 euro, wat beduidend lager is dan in de andere bovenvermelde groepen. Slechts 15,8% werknemers binnen deze groep ontving het maximumbedrag.


Bron: deze resultaten zijn gebaseerd op gegevens van het sociaal secretariaat van Securex. De steekproef omvat 23.312 bedrijven en 215.321 werknemers in de Belgische privésector. Werknemers die in 2021 minder dan een maand aan het werk waren werden uitgesloten van de analyses. Ook werknemers uit PC 330 (gezondheidszorg) en de vervoersector werden uitgesloten, omdat daar respectievelijk een sectorspecifieke premie geldt en er veel verschillende kleinere akkoorden gesloten werden. De steekproef is representatief voor de Belgische arbeidsmarkt op vlak van geslacht, leeftijd en statuut.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.