NL | FR | LU
Peoplesphere

“Het is als werkgever belangrijk om bezig te zijn met voeding en lifestyle”

Het is algemeen geweten dat onze mentale en lichamelijke gezondheid 80% bepaald wordt door onze levensstijl. Iedereen weet ook dat goed eten, regelmatig bewegen en emotioneel evenwicht creëren de drie belangrijkste elementen zijn die hiertoe bijdragen. Een werkgever die bezorgd is om het welzijn van zijn werknemers, kan een preventief gezondheidsbeleid ontwikkelen. Het aanbevelen van gezonde voeding is één van de creatieve acties die kunnen worden opgezet om werknemers uit te nodigen gezond te leven. Peoplesphere ging op gesprek bij Credendo en  My Food Print, om te luisteren naar het gezonde voedingstraject bij Credendo.

Het is als werkgever belangrijk om bezig te zijn met voeding en lifestyle, zeker als we weten dat we langer zullen moeten werken. Aandacht besteden aan duurzaamheid, en kapstokken aanreiken die de mensen kunnen gebruiken om gezonder te leven,” begint Marina Hautman. “Eten is belangrijk, het bepaalt hoe we de dag door komen. Daarom is het ook zo leuk om dit traject uit te rollen. Er is het theoretische en het persoonlijke deel. Daarnaast, het sociale aspect, de common language! De medewerkers bespreken het onder elkaar. Ook het bedrijf verandert: tijdens vergaderingen staan de koekjes nog op tafel, maar er worden ook andere dingen aangeboden.”

Toen we wisten dat we iets met voeding wilden doen, wilden we ook onmiddellijk meer doen dan alleen vers fruit ter beschikking stellen. Dat is uiteraard niet slecht, maar we wilden een grotere impact hebben. Daarom zijn we met Chantal in zee gegaan, om mensen te helpen duurzaam gezonder en vitaler te worden. Positieve energie is hierbij een sleutelwoord.

Mensen eten vaak slecht, omdat ze hun lichaam onvoldoende kennen,” legt Chantal Van der Brempt uit. “Op school zijn anatomie en voeding aparte vakken. Er wordt niet echt stilgestaan bij wat er bv. in het lichaam gebeurt bij het eten van suiker of het drinken van cola, koffie of alcohol. Daarvoor moet men dieper ingaan op hoe onze cellen werken. In het traject dat we binnen Credendo ontrolden, leer je die wisselwerking. We hebben ook rekening gehouden met de verschillende levensstijlen. Voeding moet passen in je leven. Zoals Marina al zei, de koekjes moeten niet verdwijnen, maar er moet een bewustzijn ontstaan.”

Theorie en praktijk

Om de geïnteresseerde werknemers (de sessies zijn vrijblijvend) bewust te maken van gezonde voeding, baseert Chantal van der Brempt haar traject niet alleen op theorie, maar ook op praktijk. “Het theoretische aspect is belangrijk. Daar leren de werknemers de belangrijkste linken te begrijpen tussen lichaam en voeding. De theorie nadien toepassen door ook samen te eten, te proeven, uit te testen is echter even belangrijk. We zijn als volgt te werk gegaan. We hebben allereerst de mensen getriggerd met een inleidende mail, met vijf vragen over voeding. De meesten weten reeds veel over voeding maar is het correct en heeft die kennis zich ook vertaald in goede gewoonten? Tevens werden ze uitgenodigd op een Kick off conferentie om er meer over te leren en werd ook het hele programma (data) voor de komende weken uitgerold. Ongeveer 80 van de 300 medewerkers toonden van in het begin interesse en beantwoordden de vragen.
Vervolgens hebben we twee workshops georganiseerd, waarin we al spelenderwijs, via een zelf ontwikkelde aanpassing van het Trivial Pursuit-spel, te weten kwamen wat ze er al over wisten, waarom ze meer wilden weten en hoe we ons traject konden uitrollen. Bleek dat mensen om heel diverse redenen interesse toonden voor het traject. Sommigen willen meer energie, anderen willen meer gezondheid, nieuwe trendy eetgewoonten (van hun kinderen) beter begrijpen, leren wat te eten bij het sporten, hoe op gewicht te komen, hoe snacking een loer te draaien of gewoon bevestiging krijgen dat ze goed bezig zijn. Deze groep (een 40-tal) heeft trouwens het gehele traject tot nu toe gevolgd!”

Hierna volgden vier eet & leer workshops (twee ontbijt- en twee lunchsessies). Niet alleen konden de medewerkers kiezen uit een buffet gezonde voeding, ook leerden ze tegelijkertijd waarom juist die specifieke voedingskeuzes en combinaties. Leren en tegelijkertijd eten is een veel krachtiger leerproces dan het leren over voeding alleen. Het zorgt voor een sterke verankering van de theorie. “Zowel bij het ontbijt als bij de lunch en ook bij het avondmaal wordt (het gebrek aan) tijd sterk in beschouwing genomen. Zo bespreken we wat te eten als we geen tijd hebben, vijf minuten of een half uur tijd hebben.”

De daaropvolgende workshop gaat over het avondmaal, snel en gezond winkelen, gezonde ‘basics’ die je in de kast en koelkast moet hebben, organisatietips en een stappenplan om laagdrempelige, maar duurzame verandering aan te sporen. Iedereen weet dat de eerste stap de moeilijkste is. Als je verandering wil aanmoedigen dan is het erg belangrijk aan te tonen hoe en welke eerste kleine stap gezet kan worden. We sluiten af met een laatste workshop na ongeveer 66 dagen. Dit is de tijd nodig om een nieuwe gewoonte volledig eigen te maken. De werknemers krijgen hier de kans om uit te wisselen rond hoe ze erin geslaagd zijn verandering te brengen en zo niet hoe ze hierin verder kunnen geholpen worden. Het is alom gekend dat leren een vallen en opstaan-verhaal is. Waarbij vallen helaas regelmatig als een eindpunt wordt beschouwd. Het is dus een gepast moment om een paar dingen opnieuw te kaderen of te verdiepen.”

Blijven stimuleren

Inzicht verwerf je niet in één keer. Het is een proces en staat niet los van de andere aspecten van het leven zoals werken, sporten, familie, vrienden en zelfs onze natuurlijke ritmes zoals dag/nacht en de seizoenen. Deze aspecten worden trouwens eveneens in de workshops besproken. Omdat herhaling de moeder is van iedere vaardigheid willen we de werknemers blijven stimuleren via maandelijkse nieuwsbrieven en tweemaandelijkse conferenties. Hierbij ben ik gretig naar input van de werknemers rond mogelijke onderwerpen. Het traject wordt tenslotte voor hen uitgerold en het is dus bijgevolg cruciaal een antwoord te bieden op hun specifieke noden, snacking, stress, … Een volgende mogelijke stap is de werkomgeving aanpassen om verandering extra in de hand te werken. Hier past dan ook de fruitmand! Met hetgeen ze hebben geleerd en eigen hebben gemaakt wordt de fruitmand nu zinvol,” zegt Chantal.

Het voedingsbeleid van Credendo wil in eerste instantie de medewerkers bewust maken hoe men met energie omgaat, en het vervolgens “levend” houden,” bevestigt Marina Hautman het belang van blijven stimuleren. Credendo wil trouwens nog verder gaan in zijn traject naar een ‘gezond bedrijf’. Stoppen met roken kan ook bijdragen tot een gezondere levensstijl. Daarom stelt het bedrijf ook een rookstopprogramma voor aan haar personeelsleden. “Wij kunnen uiteraard de medewerkers niet dwingen om te stoppen met roken, maar de geïnteresseerden kunnen leren wat het doet met hun lichaam en kunnen nadenken wat hun aanzet te roken en hier dan verder rond te werken.”

Maïté Holvoet

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.