NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoe ouder je wordt, des te meer werkplezier je ervaart…

De Grote Werkplezier Studie, een enquête van Accent in samenwerking met Impetus Academy, spin-off van Universiteit Gent, toont waar bedrijven groeimarge hebben om werkplezier te verhogen. 106 bedrijven namen deel aan de eerste editie van de Grote Werkplezier Studie. Het is duidelijk dat bedrijven meer dan ooit tevoren willen inzetten op werkplezier om zowel talent aan te trekken als te behouden.

Met deze Grote Werkplezier Studie willen Accent en Impetus Academy het werkplezier in kaart brengen en deelnemende bedrijven inzicht bieden in de mate van werkplezier binnen hun organisatie. Op die manier willen Accent en Impetus bewustwording creëren en bedrijven ondersteunen met advies in het verhogen van het werkplezier.

Bij de medewerkers die aangeven matig tot hoog werkplezier te ervaren, valt op dat vooral bij medewerkers in de leeftijdsgroepen vanaf 46 jaar de mate van werkplezier een flink stuk hoger ligt dan de leeftijdsgroepen van 25 tot 45 jaar.

In deze laatste categorie, en dan vooral bij de 25-35-jarigen, ligt het werkplezier het laagst. Ook in de motivatiebarometer van de UGent, waarbij motivatie en welbevinden in corona-tijden dagelijks wordt gemeten, zien we dat deze jongere doelgroep het doorgaans bijzonder lastig heeft gehad in de afgelopen periode. Het is een sociaal actieve leeftijdsgroep, het zijn vaak ook ouders van jonge kinderen, soms ook gecombineerd met uitdagende periode in de eigen carrière. De corona-maatregelen hebben het leven op die verschillende domeinen ernstig verstoord, wat resulteerde in een motivatie-daling. Wat de Grote Werkplezier Studie nu ook aantoont, is dat deze motivatie-daling zich ook laat zien op het werk. Voorts is er de vaststelling in de studie dat contractuelen en uitzendmedewerkers evenveel plezier putten uit hun werk.

Prof. Nathalie Aelterman, UGent: “Over het algemeen merken we dat steeds meer bedrijven zich bewust worden van het belang van duurzame motivatie op het werk alsook de rol die men hierin als werkgever en organisatie kan opnemen. Bij jongere medewerkers is het vaak een eerste job. Oudere medewerkers zijn vaak al wat meer gesetteld, waardoor de kans groter is dat hun job aansluit bij interesses, waarden en doelen. Jongeren zijn vaak nog wat zoekende, naar de omgeving waarin ze best werken, welke zaken hen plezier brengen, terwijl dat bij oudere medewerkers vaak al duidelijk is. Hun job sluit vaak ook beter aan bij hun competenties.”

Anouk Lagae, CEO Accent: “Waarom werkplezier zo belangrijk is? Medewerkers die hun job plezant en nuttig vinden, zijn vooral gelukkiger, pro-actiever, productiever, beschikken over een groter doorzettingsvermogen op moeilijke momenten en schrijven zo mee aan het succes van het bedrijf waar ze werken. Dit is iets wat we al meer dan 25 jaar lang zien gebeuren bij onze Accent medewerkers en waar we ontzettend fier op zijn. ”

Voor meer erkenning zorgen

Met 65% tevredenheid over de erkenning en waardering op het werk komt alvast een aandachtspunt naar voren uit de studie. Andere determinanten die een rol spelen bij werkplezier scoren goed, zoals 84% van de medewerkers die tevreden zijn over hun relatie met de collega’s en 75% die tevreden zijn over de aanpak van hun leidinggevenden.

Prof. Nathalie Aelterman, UGent: “Met 65% medewerkers die zich voldoende erkend en gewaardeerd voelen is er nog groeimarge voor de deelnemende bedrijven aan deze studie. Het is vooral de taak van de leidinggevende om zijn leiderschap verder te finetunen. Het geven van continue en constructieve feedback speelt een belangrijke rol om het competentiegevoel van medewerkers te versterken. Dit kan gaan over positieve feedback, waarbij sterktes in de verf worden gezet, maar ook over ondersteunende feedback die medewerkers helpt om taken beter onder de knie te krijgen en professioneel te groeien. Hierbij is het belangrijk om niet enkel te focussen op het resultaat, maar ook (en in het bijzonder) te kijken naar het proces dat medewerkers hebben afgelegd. Daarnaast helpen opleidingen en ondersteuning om het geloof in het groeipotentieel van de medewerkers te versterken.”

Voorts ervaren ze bij Accent dat erkenning en waardering veel meer betekent dan salaris en bonus alleen. Anouk Lagae, CEO Accent: “Erkenning en waardering hoeft ook niet per se iets te kosten. Dit kan in formele momenten, tijdens een waarderingsgesprek, maar vooral de spontane kleine attenties kunnen het grootste verschil maken. Daarnaast is het belangrijk te blijven investeren in je medewerkers en zo hun groeipotentieel te benadrukken. Dit kan door bijvoorbeeld in te zetten op tal van opleidingen. Bij Accent kunnen onze medewerkers rekenen op 22 opleidingsdagen per jaar, wat bijna 2 dagen per maand is. Wij gaan ervan uit dat je nooit te oud bent om bij te leren. En als je medewerkers groeien, groeit je bedrijf mee.”

Terugkeerstrategie beslist over toekomst van bedrijf

Door corona staat welzijn niet alleen hoger op de agenda bij bedrijven, ook medewerkers zijn harder beginnen nadenken over hun job. Nu de versoepelde maatregelen een terugkeer naar de werkvloer mogelijk maakt, ligt er voor bedrijven niet alleen de uitdaging om de economie aan te zwengelen. Vooral de manier waarop bedrijven invulling zullen geven aan hun terugkeerstrategie wordt bepalend voor de toekomst van elk bedrijf. Kevin Taelman, CEO Impetus: “Met de terugkeer naar de werkvloer is extra waakzaamheid geboden om het werkplezier van het personeel verder te stimuleren. Het is een misvatting te denken dat alles terug zoals voorheen zal zijn. Bedrijven dienen hun terugkeerstrategie grondig uit te tekenen door de werkorganisatie in dialoog met hun personeel te herdefiniëren. Bedrijven die zich mispakken aan deze uitdaging riskeren op termijn lagere retentie en minder goede bedrijfsresultaten.”

Ook bij Accent wordt volop werk gemaakt van de terugkeerstrategie voor de meer dan 1.200 medewerkers. Anouk Lagae, CEO Accent: “Onze terugkeerstrategie werken we uit in nauwe dialoog met onze Friends of Accent – een 50-tal participatieve medewerkers van Accent die mee inspraak hebben in ons beleid. Er bestaat helaas nog geen magische formule, maar veiligheid voorop alsook vrijheid en verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. We willen alvast vermijden dat er te veel verstikkende regels worden opgelegd en blijven een veilige, inclusieve en plezierige werkomgeving nastreven.”

 

Bron – De Grote Werkplezier Studie vond plaats in de periode maart – mei 2021 door Impetus Academy in opdracht van Accent. De studie is een pulse meting waarbij een relatief beperkt aantal vragen zijn gesteld. In totaal hebben 106 bedrijven en 2.463 werknemers aan de online studie deelgenomen.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.