NL | FR | LU
Peoplesphere

De vergoede werkloosheid neemt af met 7,8% op jaarbasis in mei 2021.

In mei 2021 hebben 330.241 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 27.908 minder dan in mei 2020 (-7,8%). Die
330.241 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 296.384 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 20.633 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.803 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.421 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020). De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-11.150 eenheden of -7,1%) dan bij de mannen (-16.758 eenheden of -8,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,3% (-4.844 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 9,7% (-19.990 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 6,6% (-5.144 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze stijgt daarentegen in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 4,5% (+2.070 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In mei 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 13,0% in het Vlaams Gewest (-19.247 eenheden) en met 6,9% in het Waals Gewest (-9.873 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stijging van 1,8% (+1.212 eenheden). In mei 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 128.741 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.082 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 67.418.
De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 40.494 eenheden (-28,8%), maar die van 1 tot 2 jaar stijgt: +7.296 eenheden (+12,4%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 5.290 eenheden (+3,3%).
In mei 2021 is 30,3% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 20,0% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 49,7% 2 jaar of langer.

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet- werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In mei 2021 gaat het om 25.956 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 14.602 (-36,0%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 22.442 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 356.197 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet- werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 92,7%.

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 701.629 eenheden of 63,2%. We brengen graag in herinnering dat in mei 2020 het aantal tijdelijk werklozen als gevolg van de eerste golf van de pandemie nog uitzonderlijk hoog was. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in mei 2021 op 408.831 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 112.712 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.

Bron: RVA

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.