NL | FR | LU
Peoplesphere

Hoge brandstofprijzen: wat kunnen werkgevers doen?

De brandstof- en energieprijzen bereiken recordhoogtes die voor iedereen voelbaar zijn. Zijn bedrijfswagens en tankkaarten een onderdeel van je loonbeleid? Dan hebben deze stijgende prijzen ongetwijfeld een voelbare impact, ondanks het aangekondigde maatregelenpakket van de federale regering. Ellen Van Grunderbeek, hr-experte bij Acerta Consult, beantwoordt enkele veelgestelde vragen door werkgevers.

Kan ik mijn bedrijfswagenbeleid aanpassen?

Stel je een bedrijfswagen en/of tankkaart ter beschikking van je medewerkers, dan zijn verschillende pistes denkbaar om je beleid aan te passen, afhankelijk van bestaande afspraken:

  • Je kan een beperkter privégebruik toestaan;
  • Je kan een persoonlijke bijdrage vragen;
  • Je kan overstappen naar een kleinere groenere wagen;
  • Je kan het gebruik van de tankkaart beperken.

Je leidraad zijn de bestaande afspraken die vastliggen in de arbeidsovereenkomst van je medewerkers, in je car policy of tankkaartpolicy, je arbeidsreglement of eventueel een ondernemingscao. Ga na welke mogelijkheden daarin vervat zitten. Zijn er wijzigingsclausules voorzien die je toelaten periodieke wijzigingen aan te brengen? Dan kan je hierop een beroep doen.

Let wel: je kan niet eenzijdig deze afspraken aanpassen. Er is steeds nood aan een akkoord van je medewerker en/of de syndicale organen. Een nieuw bedrijfswagenbeleid kan je wel meteen uitrollen voor medewerkers die nieuw in dienst komen.

Moet ik medewerkers die een eigen wagen voor woon-werkverkeer gebruiken financieel ondersteunen?

De werkgeverstussenkomst in het privéververvoer wordt bepaald door de afspraken op sector- en/of ondernemingsniveau. De meeste sectoren koppelen de tussenkomst aan de kostprijs van de treinkaart, die recent in februari werd geïndexeerd. Een andere optie is het toekennen van een forfait per kilometer waarbij maximaal 0,3707 euro per km kan worden betaald.

Je kan op ondernemingsniveau het forfait verhogen als je het maximum nog niet toekent, of je kan een gunstigere tussenkomst voorzien. Daarnaast zou je ook kunnen inzetten op georganiseerd vervoer of carpooling promoten bij je medewerkers. Zo kunnen de kosten voor de verplaatsing naar het werk verminderen.

Moet ik medewerkers die een eigen wagen voor dienstverplaatsingen gebruiken financieel ondersteunen?

Dienstverplaatsingen zijn kosten eigen aan de werkgever. Je kan tussenkomen via een RSZ en belastingvrije forfaitaire kilometervergoeding van max. 0,3707 euro, of je kan de reële kosten vergoeden als de medewerker deze bewijst.

Kan ik de vergroening van mijn bedrijfswagenpark versnellen?

Je kan de transitie naar emissievrij rijden nu al inzetten. De goedgekeurde daling van fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met fossiele brandstof en de steun voor emissievrij rijden vormen alvast een duw in de goede richting. Ook de installatie van laadinfrastructuur op je bedrijfsterrein kan nu met een financieel incentive van de verhoogde kostenaftrek.

Je kan je medewerkers verder ondersteunen door de toekenning van een laadkaart en/of een laadinstallatie bij de medewerker thuis.

Moet ik (nog meer) inzetten op zachte mobiliteit zoals de fiets?

De fiets is populair: één op drie werknemers doet (minstens een deel van) zijn woon-werkverplaatsing met de fiets, volgens onze jaarlijkse mobiliteitsbarometer. Je kan inzetten op de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen of een fietslease aanbieden. Je kan de fietsende medewerkers verder ondersteunen door de toekenning van een fietsvergoeding.

Bovendien kan je van zachte mobiliteit een doelstelling maken in je bonusplan, zo levert collectief gebruik van de fiets een financieel extraatje op voor je personeel.

Kan ik mijn medewerkers meer laten thuiswerken en moet ik een hogere thuiswerkvergoeding toekennen omwille van de stijgende energiefactuur?

Minder verplaatsingen drukken je kosten. Zo kan hybride werken toelaten dat je medewerker de auto één of meerdere dagen per week aan de kant kan laten staan. Aan de slag gaan met je structureel telewerkbeleid kan een antwoord zijn op de stijgende brandstofkosten.

Bij structureel en regelmatig thuiswerk kan je een vrijgestelde bureauvergoeding van 134,71 euro per maand toekennen. Deze dekken ook nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en verwarming.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.