NL | FR | LU
Peoplesphere

IDEWE rolt werknemersplatform uit voor continue individuele preventie.

Vanaf 13 maart kunnen werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Groep IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, eenvoudig hun preventiedossier met gezondheids- en veiligheidsinformatie raadplegen. Ze beslissen ook volledig zelf met wie ze die gegevens delen. ‘My IDEWE Personal’ is toegankelijk, laagdrempelig, persoonlijk en onderdeel van IDEWE’s visie richting één globaal medisch dossier.

IDEWE biedt al langer een online klantenzone, My IDEWE, aan voor werkgevers en vult dat nu als eerste in de sector aan met een specifiek platform voor werknemers. Die tool is een nieuwe stap richting één globaal medisch dossier, wat onderdeel is van IDEWE’s toekomstvisie rond betere preventie.

Werknemers kunnen vanaf vandaag op My IDEWE Personal inloggen om eenvoudig hun dossier te raadplegen, analyseren of downloaden. Ze vinden er o.a. attesten (gezondheidsbeoordelingen, aanwezigheidsattesten, …), geplande medische afspraken, brochures, vragenlijsten en resultaten van een medisch onderzoek (bloeddruk, BMI, oogtesten…). Deze data worden begrijpelijk en eenduidig voorgesteld, bijvoorbeeld door medische vaktermen te mijden.

Directe toegang tot het persoonlijk dossier verlaagt ook de drempel voor werknemers om actief op de hoogte te blijven over hun eigen dossier en hun gezondheid en om hun welzijn zelf in handen te nemen. “Soms is het voor hen moeilijk in te schatten bij wie ze nu precies informatie kunnen opvragen over hun eigen preventiedossier”, zegt Hilde Vanacker, Directeur Medische Preventie bij IDEWE. “Denk maar aan werknemers uit een groot bedrijf: om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hun beroepsmatige blootstellingen gaan zij hiervoor nu vaak aankloppen bij hun leidinggevende, iemand van HR, of de preventieadviseur of ons secretariaat. Via My IDEWE Personal raadplegen ze die informatie en adviezen zélf wanneer ze willen.”

Privacy
Werknemers houden via deze tool ook zelf de controle over hun gegevens: enkel zij hebben zicht op de hoeveelheid en types data die er over hen beschikbaar zijn en beslissen zelf met wie ze die delen. Heeft de huisarts of specialist de historiek van bijvoorbeeld gehoortesten nodig, dan kan de werknemer dat eenvoudigweg downloaden en voorleggen. Daarnaast staan werknemers via het platform in direct contact met de verschillende experts binnen de preventiedienst, waardoor men sneller kan geholpen worden.

Bovendien voldoet IDEWE met dit platform aan de internationale FAIR-richtlijnen die wetenschappelijke data vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), uitwisselbaar (interoperable) en herbruikbaar (reusable) maken.

Naar één globaal medisch dossier
Met de lancering van My IDEWE Personal zet IDEWE een strategische stap om in de toekomst een globaal medisch dossier mogelijk te maken. “Vandaag heeft de huisarts bijvoorbeeld geen toegang tot iemands werkgerelateerde gezondheidsdossier, dat nochtans essentiële informatie kan bevatten om de patiënt te helpen. Wij pleiten al veel langer voor meer samenwerking en overleg tussen alle gezondheidsactoren in het belang van de patiënt, en met een initiatief als My IDEWE Personal bouwen wij mee aan die weg naar betere algemene preventie.”

 

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.