NL | FR | LU
Peoplesphere

Interim project managers steeds meer in trek: welke opdrachten zijn momenteel in opmars?

Wie open staat voor nieuwe uitdagingen en een significante toegevoegde waarde wil betekenen voor een organisatie om er als neutraal en objectief persoon te fungeren, kan een boeiende carrière als interim project manager tegemoet gaan. Anthony van de Ven, recruitment consultant bij de interim management divisie van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters, licht toe welke interim project management opdrachten momenteel aan een opmars bezig zijn, waarom organisaties een beroep doen op interim managers voor dergelijke projecten, en hoe het ideale profiel van een interim project manager eruitziet.

“Enerzijds zijn er de projecten die gerelateerd zijn aan de overstap naar een ander ERP-pakket, of de transitie naar een nieuwere versie van het bestaande ERP-pakket. De interim manager treedt dan op als key user en vertaalt als het ware de noden van het finance departement naar de IT-afdeling. Het doel van het project is uiteindelijk dat de gegevens volledig en correct overgezet worden naar het nieuwe ERP-systeem, waarvoor de interim project manager uitgebreide controles uitvoert.

Daarnaast zien we ook vaak opdrachten in het kader van automatisering van rapporteringen. De verantwoordelijkheid van de interim manager bestaat er dan in om een automatische flow op poten te zetten waarbij rapporteringen rechtstreeks uit het ERP-systeem kunnen gegenereerd worden in Power BI, eerder dan manueel te moeten opgesteld worden in Excel. Doordat Power BI toelaat om sterk in detail te treden, moet de interim project manager ervoor zorgen dat de relevante en volledige gegevens op een overzichtelijke manier kunnen gerapporteerd worden aan de directie. Door dit proces te automatiseren, kunnen de rapporteringen een stuk sneller en vlotter verlopen.”

Waarom zouden organisaties best een interim manager aan boord halen voor dit type projecten?

Het grote voordeel van zulke projecten aan een interim manager toe te kennen, is dat de operationele werking op geen enkel moment verstoord wordt. De interne medewerkers kunnen doorlopend aan hun taken werken. “Zowel automatiseringsprojecten als transfers naar een nieuwe ERP-pakket zijn lijvige opdrachten, die makkelijk enkele maanden duren,” aldus Anthony. “Door dit intern uit te voeren, komen de dagdagelijkse taken van één of meerdere medewerkers sowieso in het gedrang, en dreigt het project langer aan te slepen. Met een interim manager aan boord, neem je de druk weg bij je medewerkers en kan alles zijn gewone gang blijven gaan, ondanks de uitvoering van een groot project.”

Een ander groot pluspunt van interim managers is de kennis en ervaring die je ermee in huis haalt. Een interim manager heeft dit type van innovatieprojecten vaak al bij meerdere organisaties geleid en zal dus een grotere efficiëntie aan de dag leggen.

Staan bedrijven open voor interim project managers?

“We zien de vraag naar interim project managers sinds een jaar of twee gestaag toenemen. Organisaties hebben steeds meer nood aan gespecialiseerde rapportering, en zien ook in dat automatisatieprojecten op lange termijn veel kosten kunnen uitsparen. Ook voor een ERP implementatie geven ze de voorkeur aan een professional die reeds expertise opgebouwd heeft, en die een nieuwe kijk in de organisatie kan brengen.”

Welke professionals komen in aanmerking voor interim project management?

Uiteraard zijn er een aantal hard skills verbonden aan project management. Een interim project manager heeft een sterke affiniteit met IT, kennis van business intelligence software en ERP-pakketten, zoals SAP S/4 HANA, Power BI en Analytics Cloud, en een financiële achtergrond. Vaak betreft het finance professionals met ervaring in een IT-omgeving, of business controllers die ervaring hebben met het uitwerken van rapportering.

“Verder zijn er ook een aantal human skills essentieel voor de rol van interim project manager,” voegt Anthony toe. “Een interim project manager wordt gewoonlijk ingeschakeld in een organisatie voor een periode van 6 tot 18 maanden. Op die korte tijd moet hij dus een heel project gaan leiden, al dan niet met de ondersteuning van vaste medewerkers binnen de organisatie. Sterk organisatorisch talent en goede communicatievaardigheden zijn dus onontbeerlijk, net als gevoel voor diplomatie en overtuigingskracht. Om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen, moet je een echte teamplayer zijn, die de noden hoort van elke betrokken partij, die meedenkt en op zoek gaat naar oplossingen.”

 

Bron: Robert Walters

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.