NL | FR | LU
Peoplesphere

Laatste drie jaar 11% meer bedrijfswagens in Vlaanderen en Wallonië; omgekeerde beweging in Brussel.

Het aandeel werknemers met contract van onbepaalde duur die over een bedrijfswagen beschikken steeg met 7% tussen begin 2019 en midden 2022, van 23,4% naar 25%. Vlaanderen en Wallonië kennen de sterkste stijgingen: in Vlaanderen met 10,7% tot een niveau van 27,3% en in Wallonië met 10,9% naar een aandeel van 20,4%. Brussel, daarentegen, kende een daling met 10,5%, tot een aandeel van 22,4%.

Dit onderzocht partner in tewerkstelling en ondernemerschap Securex, dat ook de vergroening van het bedrijfswagenpark in kaart bracht. Zo steeg het aandeel elektrische bedrijfswagens in de afgelopen drie jaar tot 2,5%. “Volgend jaar kan de elektrische bedrijfswagen doorbreken,” meent Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

De bedrijfswagen zal nog geruime tijd in het Belgische straatbeeld te zien zijn. De federale regering heeft wel de ambitie om binnen het bedrijfswagenpark een felle transitie naar meer elektrische wagens te bekomen. Zo zullen vanaf 2026 enkel nog de broeikasvrije bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar zijn voor bedrijven. Met het oog op die komende jaren van transitie onderzocht Securex de meest recente cijfers over de evoluties van het aandeel werknemers met een bedrijfswagen, de diverse types bedrijfswagens in gebruik en de verschillen tussen de regio’s waarin bedrijven zijn gesitueerd. Werknemers met contract van bepaalde duur werden niet opgenomen in het onderzoek. Zij vertegenwoordigen slechts 0,4% van het totale bedrijfswagenpark in België.

Kloof tussen Vlaanderen en Brussel wordt groter

Op nationaal vlak steeg het aandeel werknemers met een bedrijfswagen met 7% in de afgelopen drie jaar, naar 25%. De regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië vertonen verschillende tendensen. In Vlaanderen steeg het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in deze periode met 10,7% naar een niveau van 27,3%. Wallonië vertoont een vergelijkbare stijging, met 10,9%, naar 20,4%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, daarentegen, kende een daling met 10,5%, tot een niveau van 22,4%.

Begin 2019 lag het aandeel werknemers met een bedrijfswagen in Vlaanderen (24,6%) en Brussel (25%) nog gelijk. Sinds het derde kwartaal van 2019 ligt dit aandeel evenwel hoger in Vlaanderen dan in Brussel. Dat verschil blijft sindsdien toenemen, tot 27,3% in Vlaanderen tegenover 22,4% in Brussel midden dit jaar. In Wallonië, tot slot, bleef het aandeel werknemers met bedrijfswagen in de voorbije drie jaar consequent op een lager niveau, met weliswaar een toename van 10,9% tussen begin 2019 (18,4%) en midden 2022 (20,4%).

Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex, licht de verschillen toe: “Het is duidelijk dat in Vlaanderen en Wallonië de bedrijfswagen nog steeds een grote troef is voor werknemers. De ‘war for talent’ speelt hier ongetwijfeld een rol, waardoor er sneller bedrijfswagens worden aangeboden bij aanwervingen en loopbaangesprekken. Gezien de schaarste van specifieke profielen wordt de geografische zoekradius naar kandidaten ook steeds groter, waarbij een bedrijfswagen hen zou kunnen overtuigen om toch een langer woon-werktraject af te leggen. De daling van bedrijfswagens in Brussel is onder meer het gevolg van de sterkere opkomst van alternatieve vervoersmiddelen en deelmobiliteit. Voorts zijn er natuurlijk ook ontmoedigende factoren, zoals dichtslibbende verkeersaders en autowerende circulatieplannen.”

Brussel is elektrisch koploper

Securex onderzocht ook de mate van vergroening van het bedrijfswagenpark in België. Waar begin 2019 nog 97,9% van de bedrijfswagens in België een klassieke verbrandingsmotor had, daalde dit cijfer met 9% tot 89,1% midden dit jaar. Vlaanderen kende in diezelfde periode een vergelijkbare daling (-8,8% tot 89,3%). De daling was het sterkst in Brussel (-11,7%), waar midden dit jaar nog 85,7% van de bedrijfswagens van het type klassieke verbrandingsmotor was. In Wallonië ging het midden 2022 nog om 91% van de bedrijfswagens (-7,6%).

Met de fiscale voordelen voor elektrische wagens in het vooruitzicht zit dat specifieke segment in de lift. Begin 2019 was het aandeel elektrische wagens binnen het Belgische bedrijfswagenpark nog 0,14%. Dit klom tot 2,5% halfweg dit jaar. Regionaal spant Brussel ook hier de kroon met 3,8%, terwijl bedrijven in Vlaanderen en Wallonië merkelijk minder elektrische bedrijfswagens tellen (respectievelijk 2,5% en 1,6%). Uiteindelijk blijft het aandeel elektrische bedrijfswagens beperkt en zijn er nog steeds veel meer hybride bedrijfswagens in gebruik. Die laatste categorie steeg tussen 2019 en 2022 van 2% naar 8,4%.

“Op vlak van vergroening scoort Brussel het minst slecht. Dit is vermoedelijk dankzij de aanwezigheid van meer internationale bedrijven die sneller anticiperen op de nakende veranderingen, maar ook simpelweg door de kleinere afstanden en aanwezigheid van meer laadpalen,” zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex. “2023 kan het jaar van de grote doorbraak worden voor elektrische bedrijfswagens. Hybride bedrijfswagens kennen nu nog een voorsprong, maar hier zullen de fiscale stimulering van laadpalen en het gradueel wegvallen van belastingaftrek voor bedrijfswagens met klassieke verbrandingsmotor verandering in brengen.”

Profiel van de werknemer met bedrijfswagen

Het onderzoek van Securex schetst ook het profiel van de werknemer die het vaakst een bedrijfswagen in gebruik heeft. Zo hebben bedienden (37,8%) veel vaker een bedrijfswagen dan arbeiders (3,5%). In het paritair comité 200, met meer dan 400.000 bedienden het grootste van het land, loopt dit zelfs op tot 55,2%. Van de bedienden die niet onder het paritair comité 200 vallen, heeft één op de vier (25,2%) een bedrijfswagen in gebruik.

Met 29,9% is het aandeel werknemers met een bedrijfswagen het grootst in kmo’s van 50 tot 99 werknemers. In grotere ondernemingen met minstens 100 werknemers heeft 28,2% van die werknemers een bedrijfswagen in gebruik; in deze met minder dan 50 werknemers bedraagt het aandeel 21,4%.

Maar: kleine bedrijven scoren wel het best op vlak van vergroening van hun bedrijfswagenpark. Van de bedrijfswagens in kleine ondernemingen van minder dan 50 werknemers zijn 10,5% hybride en 2,7% elektrische wagens. In kmo’s met 50 tot 99 werknemers zijn 8,4% van de bedrijfswagens hybride en 2% elektrische wagens. De grotere bedrijven met minstens 100 werknemers staan voor de grootste uitdaging: zij tellen 6,3% hybride en 2,5% elektrische bedrijfswagens.

Joëlle Boutefeu, Senior HR consultant bij Securex, raadt bedrijven aan om tijdig goed voorbereid te zijn op de elektrificatie van het bedrijfswagenpark die zich in de komende jaren zal voltrekken: “De praktische omschakeling naar een zo elektrisch mogelijk bedrijfswagenpark ​ is een proces dat tijd vereist. Bedrijven moeten een alternatief voorzien voor de tankkaart, budgetten herzien en werknemers informeren over laadpalen thuis en overgangsregelingen. Ook dienen leaseperiodes van huidige bedrijfswagens eerst af te lopen, blijven de levertijden van nieuwe bedrijfswagens steeds langer worden, en moeten er ook voldoende laadpalen op de werklocatie geïnstalleerd zijn. We adviseren werkgevers daarom om zo snel mogelijk te handelen, bijvoorbeeld door nu al te investeren in de nodige laadpalen. Overweeg bijvoorbeeld publiek toegankelijke laadpalen, zeker nu die in 2022 nog voor 200 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Daarna nemen die fiscale voordelen af.” ​

 

Bron : Securex – Werknemers met een contract van bepaalde duur vertegenwoordigen slechts 0,4% van het totale bedrijfswagenpark in België. Zij werden niet opgenomen in dit onderzoek, dat slaat op werknemers met een contract van onbepaalde duur. De steekproef voor deze studie bestaat voor 2022 uit 9648 firma’s en 39.378 werknemers uit de Belgische privésector, en is gebaseerd op de gegevens van de Securex-klantenportefeuille, die ruim 290.000 werknemers telt. De steekproef is representatief voor de Belgische markt wat betreft geslacht, leeftijd, regio en werkregime. Voor bedrijfsomvang gebruiken we een wegingsfactor. Arbeiders zijn licht ondervertegenwoordigd, maar dit heeft geen impact op de evolutiecijfers of de cijfers over elektrificatie van het wagenpark. Volgende groepen werknemers sloten we uit: interims, vakantiestudenten, zelfstandigen en (brug)gepensioneerden. Let op: werknemers uit de publieke sector maken sowieso geen deel uit van de steekproef. Tot slot werden ondernemingen met meer dan 1000 werknemers uit de steekproef gehouden. Tot bedrijfswagens met een klassieke verbrandingsmotor rekenen we wagens die rijden op diesel, benzine, LPG, en plug-in hybride automodellen. De Belgische fiscus beschouwt plug-in hybrides als ‘valse hybrides’ omdat hun batterij onvoldoende energiecapaciteit heeft.

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.