NL | FR | LU
Peoplesphere

Lancering van project STEP: inclusie op de arbeidsmarkt moet van beide kanten komen.

Omwille van objectieve belemmeringen (scholing en ervaring) maar ook meer subjectieve percepties, blijft een aanzienlijke groep van talent ongekend en onbenut op onze arbeidsmarkt. Zowel werkzoekenden als werkgevers staan soms ver af van de huidige realiteit op de arbeidsmarkt. In het STEP project brengen de partners beiden actief samen en zetten zowel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, als werkgevers belangrijke stappen naar elkaar.

Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt met de economische groei, blijft tegelijkertijd een aanzienlijke groep werkzoekenden verstoken van de arbeidsmarkt. Jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap, vluchtelingen, laag taalvaardigen en langdurig werklozen dreigen de aansluiting te missen. Hoe dit talent toch volop benutten ? Door de lancering van het STEP project bundelen Manpower, Groep Intro, Web en Compaan hun expertise om samen een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen. Andere en meer innovatieve aanwervingsstrategieën dringen zich hierbij op. STEP zet in op een actieve betrokkenheid van werkzoekenden én werkgevers.

Ongekend en onbenut talent

Bedrijven krijgen het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden om de groeiende productie en veelzijdige taken aan te kunnen. Nochtans blijkt uit de werkzaamheidscijfers dat we ook een reserve aan werkzoekenden hebben.
“We realiseren ons dat een job veel meer is dan alleen maar een inkomen “, zo luidt de uitleg van Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. “Wie werkt, hoort erbij. Draagt bij aan de samenleving, wordt gezien en erkend in zijn kwaliteiten. Met dit unieke tewerkstellingsinitiatief en de samenwerking met Groep Intro vzw , Web vzw en Compaan vzw willen wij vooroordelen wegnemen en werkgevers laten kennismaken met deze onbekende talenten. Het zal hen overtuigen van de meerwaarde van inclusief werken. We moeten dat NU doen, vooraleer de spanning op de arbeidsmarkt de kloof tussen “wie werkt” en “wie zou kunnen werken” nog verder vergroot.”

Samenwerken doe je niet alleen

Inclusief werken is daarbij het toverwoord. Groep Intro, Web vzw en Compaan beschikken in Vlaanderen en Brussel over een groot potentieel van werkzoekenden die zij gericht en op maat coachen voor onze arbeidsmarkt. Manpower beschikt over een groot potentieel aan werkgevers die behoefte hebben aan gepast personeel. De match maken is dan een eerste evidente stap.

Het unieke van het project is dat het daarmee echter niet ophoudt. Tijdens hun uitzendarbeid krijgen de werkzoekenden uit het STEP project extra coaching om zich maximaal te integreren in hun nieuwe werksituatie. Ook de werkgever en zijn specifieke werkvloer krijgen coaching. De uitzendkrachten worden daardoor beter inzetbaar en de kans op een duurzame tewerkstelling stijgt. Het is deze hands-on benadering van zowel kandidaat als werkvloer, die dit project in zijn essentie karakteriseert.
Alle partners uit het project doen dit door hun expertise in coaching en begeleiding samen in te zetten voor zowel werkgevers als werkzoekenden.
Vele werkgevers zullen op deze manier de meerwaarde van het werken met goed gecoacht talent kunnen ervaren. Inclusieve ondernemingen dragen daardoor niet enkel bij tot het realiseren van hun economische doelstellingen, maar creëren binnen dit project een grote maatschappelijke meerwaarde.

Vicky Coryn, Algemeen Directeur Groep Intro vzw : “Onze ervaring toont dat werkgevers die werk maken van inclusiviteit, vaak één ding gemeen hebben. Ze realiseren zich dat de afstand tot werk niet overbrugd kan worden door de werknemer alleen, maar dat ze ook zelf actie moeten ondernemen en de werknemer tegemoet treden. Net zo goed als de werknemer, kan ook de werkgever een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Werkgevers die zich dat realiseren hebben de eerste stap al gezet.”

(*)) De werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) 2000-2015 geeft het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd weer. www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.