NL | FR | LU
Peoplesphere

Lichte stijging van de totale werkloosheid in het Brussels Gewest terwijl het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt.

Vergeleken met maart 2022, neemt het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden af (-3,7%). Het aantal werkzoekenden op zich (88.032) kent dan weer een lichte stijging van 2,5%. Actiris ontving 6.062 vacatures en verspreidde in totaal meer dan 100.000 werkaanbiedingen. Eind maart telt het Brussels Gewest 88.032 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,3%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%).

Op maandbasis noteren we ook een lichte stijging van 294 personen (+0,3%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 24,1%. Brussel telt 9.298 jonge werkzoekenden in maart 2023, oftewel 694 personen meer dan een jaar geleden (+8,1%).

De werkloosheidsgraad

Eind maart 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,3% (14,7% voor de mannen en 16,1% voor de vrouwen). In maart 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,9%.
De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind maart 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.032 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.154 personen, +2,5%).
De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand maart 9.593 personen (7.236 herinschrijvingen en 2.357 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 9.299 personen. Op maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 294 personen (+0,3%).

Het Brussels Gewest telt 51.370 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.965 jongeren in beroepsinschakelingstijd en 30.697 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.

Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 88.032 ingeschreven NWWZ in maart 2023 waren er 14.045 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 16,0% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 9.298 jonge NWWZ, zijn er 2.495 gebruikers van het OCMW, hetzij 26,8%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 3,7%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+839 personen, +16,4%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,0%.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in maart 2023, 6.062 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling is van 17,2% vergeleken met maart 2022. Zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” ligt het aantal hoger dan in maart 2022 (+3,9%).
Waar we sinds 2021 het volume van rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen sterk hebben zien stijgen, is er de laatste maanden een daling te bemerken. De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie- en inflatiecrisis.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een stabilisatie op van -0,2% t.o.v. de vorige maand en een stijging van 13,6% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussel

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.