NL | FR | LU
Peoplesphere

Meer Fransen werken in ons land – meer Belgen werken in Luxemburg… Vanaf 1 juli nieuwe (RSZ)-regels verwacht voor telewerken bij grensarbeid?

Er komen meer Fransen werken in ons land (+2% of 765 Fransen), volgens de meest recente RIZIV cijfers. In totaal steeg de inkomende grensarbeid in België slechts licht (+0,7% of 384 werknemers). De uitgaande grensarbeid van Belgen naar de buurlanden blijft stabiel, al gaan er minder Belgen werken in Nederland (- 1.755 Belgen of -6,6%) en meer Belgen in Luxemburg (+ 1.427 Belgen of +3,1%). SD Worx, de grootste loonberekenaar en hr-dienstverlener in België, geeft aan dat een nieuw internationaal akkoord op de onderhandelingstafel ligt dat voorziet in versoepelde RSZ-regels voor telewerk bij grensarbeid vanaf 1 juli 2023.

Er werken meer Fransen in Namen en Oost-Vlaanderen

De inkomende grensarbeid steeg lichtjes, met 0,7% van 52.085 midden 2021 tot 52.469 midden 2022– volgens de meest recente cijfers van het RIZIV. Er kwamen vooral meer Fransen in België werken, vooral in de provincie Namen en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen nam hun aantal af.

De provincie Henegouwen trekt het meest inkomende grensarbeiders aan (nl. 14.759, maar dit is een daling van 34,9% t.o.v. midden 2021 toen het er nog 22.677 waren), gevolgd door Namen als grootste stijger met 12.377 werknemers uit de buurlanden (vorig jaar slechts 1.609) en Oost-Vlaanderen met 10.489, ook een gevoelige stijging met 47,5% (toen 4.238).

Luxemburg (nu 3.759 t.o.v. 6.537 vorig jaar) en West-Vlaanderen vallen sterk terug qua inkomende grensarbeiders (nu 3.912 t.o.v. 6.550 vorig jaar).

Er is meer uitgaande dan inkomende grensarbeid

Met bijna 88.000 (87.811) zijn Belgen die in een buurland werken de grootste groep grensarbeiders. Meer dan de helft van hen werkt in Luxemburg. Dat aantal nam nog verder toe met 1.427 mensen (tot 47.636). (of +3,1%). Uitgaande grensarbeid naar Duitsland steeg licht, terwijl dat naar Nederland sterk afnam (- 1755 Belgen of -6,6%), al blijven Belgen die in Nederland werken de tweede grootste groep.

De meeste Belgische uitgaande grensarbeiders wonen in de provincie Luxemburg (36.622), gevolgd door de Luikenaars (15.655). De Limburgers staan dit jaar op de derde plaats met 14.584. Vorig jaar waren dat er nog een duizendtal meer.

Soepeler kader voor grensoverschrijdend telewerk in buurland in de maak

Jo Lavrysen, Senior International Employment Consultant van SD Worx: “Vanaf 1 juli 2023 wordt de tolerantie op het vlak van sociale zekerheid voor telewerk definitief beëindigd. In principe vallen we dan terug op de normale regels, waarbij een werknemer sociaal verzekerd wordt in zijn woonland indien hij minstens 25% van zijn activiteiten in zijn woonland verricht. Concreet: als een werknemer meer dan één dag van thuis uit werkt in een buurland, riskeert de werkgever zware administratieve gevolgen, zoals het opzetten van een payroll administratie in het buurland, wat extra complexiteit en kosten met zich meebrengt. Europa moderniseert en werkt aan nieuwe regels aangepast aan de nieuwe realiteit bij sommige werkgevers die graag twee telewerkdagen toestaan. Het is positief dat er nu op Europees vlak gewerkt wordt aan een soepeler kader, waarbij de verschillende lidstaten afzonderlijk kunnen beslissen om dit al dan niet toe te passen. Aangezien België en zijn buurlanden grote voorstander zijn van een soepeler beleid voor grensarbeiders, zullen deze landen wellicht toetreden tot het akkoord.” De specialist van SD Worx waarschuwt: “Eén juli is niet lang meer. Werkgevers die telewerk toestaan brengen best in kaart of er medewerkers in een buurland wonen. Zo kunnen ze onmiddellijk schakelen om administratief en contractueel in orde te zijn, als de precieze formaliteiten bekend worden. Op fiscaal vlak is er momenteel echter nog geen zicht op een overkoepelend akkoord.”

 

Bron: SD Worx

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.