NL | FR | LU
Peoplesphere

Lichte stijging van de totale werkloosheid, sterker bij de Brusselse jongeren.

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt in Brussel. Brussel telt in mei 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering (-3,3%). Het aantal werkzoekenden steeg met 3,1% (86.112 personen). Actiris heeft 4.769 vacatures ontvangen, wat een daling van 28,3% betekent vergeleken met mei 2022. De jongerenwerkloosheid steeg met 11,6% (8.651 personen).

Eind mei telt het Brussels Gewest 86.112 werkzoekenden en heeft het een werkloosheidsgraad van 15,0%. Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.586 personen, +3,1%). Op maandbasis noteren we ook een lichte daling van 724 personen (-0,8%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt op zijn beurt 22,4%. Brussel telt 8.651 jonge werkzoekenden in mei 2023, oftewel 900 personen meer dan een jaar geleden (+11,6%).

Eind mei 2023 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 15,0% (14,3% voor de mannen en 15,8% voor de vrouwen). In mei 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad 14,5%. De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2020 van 0,9% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Kenmerken en evolutie van de niet-werkende werkzoekenden

Eind mei 2023 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.112 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).
Dit komt neer op een stijging op jaarbasis (+2.586 personen, +3,1%). De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand mei 8.182 personen (6.295 herinschrijvingen en 1.887 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.906 personen. Op maandbasis komt dit neer op een daling van het aantal NWWZ met 724 personen (-0,8%).

Het Brussels Gewest telt 50.805 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 5.604
jongeren in beroepsinschakelingstijd en 29.703 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven.
In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel vervangingsinkomen hebben.
Actiris kan, via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD Maatschappelijke Integratie, de werkzoekenden identificeren die op dit moment of in een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 86.112 ingeschreven NWWZ in mei 2023 waren er 14.237 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 16,5% van het totaal van de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 8.651 jonge NWWZ, zijn er 2.514 gebruikers van het OCMW, hetzij 29,1%.
We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 3,3%. We stellen een stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis (+1.000 personen, +21,7%). Het aantal andere NWWZ steeg op jaarbasis met 12,6%.

Daling van het aantal rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen

Actiris ontving in mei 2023, 4.769 werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks. Dit is een daling van 28,3% vergeleken met mei 2022. Zonder rekening te houden met de werkaanbiedingen van het type “Interim” blijft het aantal lager dan in mei 2022 (-31,0%). Wat betreft het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen (waarbij ook de ontvangen werkaanbiedingen van VDAB en Forem en de partnerwebsites behoren) merken we een daling van 10,3% op jaarbasis.

 

Bron: Actiris – view.brussels

This website is brought to you by Quasargaming.com's online Fruitautomaten games such as Speelautomaten and Gokautomaten.